Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Anasayfa / Birimlerimiz

BİRİMLERİMİZ


Atrial Septal Defekt

Atrial Septal Defekt-ASD (Doğuştan Kalbin Delik Olması) kapatılması

Kalpteki kulakçıkların arasındaki duvarda açıklık olmasıdır. Bu yüzden akciğerlerde oksijenlenmiş kanın bir kısmı kısa devre yaparak sağ kalbe geçiş yapar. Bu olay yıllar içinde akciğere giden kanın artmasına bağlı olarak akciğer damarlarında basınç yükselmesine ve kalp kasında hasara ve aritmilere neden olabilir.

Tanı Nasıl Konulabilir?

Genellikle uzun yıllar hiç bir belirti vermez. Bu tip hastalarda, ancak tesadüfen başka bir nedenle doktora gidildiğinde, dikkatli bir muayene sırasında kalpte üfürümün ve bazı ek seslerin duyulması ile kuşkulanılır. Kesin tanı kardiyoloji uzmanınca yapılan muayene ve ekokardiyografi ile konur. Hastaların hemen tümünde tanıyı kesin olarak doğrulamak ve deliğin büyüklüğünü tam belirlemek için transözofajiyal ekokardiyografi (endoskopik olarak yemek borusu aracılığı ile kalbi ayrıntılı görüntüleme ) gereklidir. Doktora ve hastaneye pek gitmemiş kişilerde tanının 30–40 yaşına kadar konulamadığı durumlar vardır. Açıklığın büyük olduğu hastalarda, bu yaşlarda nefes darlığı, ritim bozuklukları ve hatta sağ kalp yetmezliği ortaya çıkar.

Açıklığın kalp içi boşluklarında ve akciğer atardamarında ne kadar basınç yüksekliğine neden olduğunu

 

 

Tedavide ne yapılabilir?

İlaç: Buradaki hastalık mekanik olduğu için açıklığı kapatmada veya tedavi etmede ilaçların bir yararı yoktur. Ancak ritim bozukluğu veya kalp yetmezliği gelişenlerde, şikâyetleri azaltmak için ilaçlar kullanılabilir.

Cilt yoluyla yerleştirilebilen kapatma cihazları (şemsiye):Önceleri tek tedavi yolu cerrahi iken son 15 yılda, operasyona gerek kalmadan perkütan olarak (cilt üzerinden) girilip açıklığı kapatan cihazlar (şemsiye) cerrahiye alternatif olarak çıkmıştır.

İşlem Nasıl Yapılır?

Bu yöntemde kasıktan küçük bir kesi ile büyük bir toplardamara (çoğunlukla kasıkta) küçük bir borucuk ile girilerek kalbe kadar ilerlenir. Kalbi ve deliğin derecesini daha iyi görebilmek için kalbin anjiografisi ve bütün işlem sırasında ayrıca Transözofageal Ekokardiyografi (TEE) adlı özel bir ultrason cihazı kullanılır. Bu, kalbi ve geçişin daha iyi görebilmenin başka bir yoludur.

ASD kapatma cihazları birbirine bağlı iki disk şeklindedir, delik çapına uygun olarak seçilen kapatma cihazı boru içinden ilerletilerek delik geçilir. Sol kulakçıkta cihazın bir diski açılır, ikinci disk de sağ kulakçıkta açılarak delik kapatılır ve tüp geri alınarak işlem sonlandırılır. 

İşlem sonrası vücut dokuları deliğe konulan aletin üzerine doğru büyür ve ortalama 3-6 ay içinde tamamen vücut dokusu ile kaplanır. Kapatma cihazı sürekli duvar içinde kalır. Cihazın varlığını hasta hissetmez. ASD’nin tüp yolu ile kapatılabilmesi tüm ASD olgularında yapılamaz. Ancak uygun olgularda yapılabilir.

 

Şemsiye kullanımının avantajları:

Açıklığı kapatmada başarı oranı cerrahi gibidir.
Komplikasyon (istenmeyen olay) oranı cerrahiye göre (%5) daha düşüktür (%2).
Hasta kısa zamanda hastaneden çıkar ve 2 gün içinde normal günlük yaşantısına döner. 3–4 hafta içinde de ağır eforları yapabilir.
Şemsiye kullanımının dezavantajları:

Komplikasyon oranı %1-2′dir: Ölüm, felç, kanama, aritmi, cihazın yer değiştirmesi, açıklığın tam kapanmaması, enfeksiyon.

Bununla birlikte bu cihazlar tüm ASD hastalarında kullanılamamaktadır:

Eğer ASD cihazla kapatılamayacak kadar büyükse,
Hastadaki kalbin anatomik yapısı uygun değilse,
Hastanın damar yapısı cihazı taşıyan kateter sistemini taşıyamayacak kadar ince ise,
Kalp içi pıhtı varsa,
Ameliyat gerektiren başka kalp hastalığı varsa,
Aspirin almasına engel durumu veya kanama bozukluğu varsa,
Yukarıda sayılan durumlarda cihaz takılamaz. Eğer ASD kapatılması için şemsiye kullanılamayacak ise doktor cerrahi önerecektir.