Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Anasayfa / Birimlerimiz

BİRİMLERİMİZ


Çocuk Cerrahisi

ÇOCUK CERRAHİSİ


Çocuk cerrahisi tüm bebeklik, çocukluk ve ilk gençlik döneminde, yani 0-15 yaşlar arasında rastlanan cerrahi hastalıkların tedavisi ile uğraşır. Ağır doğumsal anomalilerin düzeltilmesi için yapılan ameliyatlardan, fıtık, apandisit, inmemiş testis gibi sık rastlanan çocukluk çağı problemlerinin tedavisine yüzeyel enfeksiyonlardan basit cerrahi işlemlere kadar uzanan geniş bir alanda faaliyet gösterir.
Günümüzde çocuk cerrahisi hastalara güncel gelişmeler ışığında uygun tıbbi tedavilerinin yapılmasını amaçlar. Ancak bu uygulamalar sırasında çocukların ruh sağlıklarının korunması, konforlu ve ağrısız bir operasyon dönemi geçirmesi için de gereken önlemler alınır.
Hastanemiz çocuk cerrahisi bölümü, bu doğrultuda hizmet verebilmek için organize olmuştur. İlgili çocuk cerrahisi uzmanı hekimimizle muayene amaçlı görüşebilmek için randevu alınması uygun olacaktır. 

Daha güvenilir anestezi ilaçlarının bulunması ve teknolojinin sağladığı kolaylıklar sayesinde çocuklar ve bebeklere gereken her durumda (küçük-büyük tüm ameliyatlar, sünnet, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans gibi tetkikler sırasında) genel anestezi verilebilmektedir.

Hastalarımıza yaşına uygun ameliyat öncesi hazırlık(gerekli operasyon öncesi testler ve muayeneler)uygulanmaktadır. 

 

Bölümümüzün  ilgi alanında bulunan ve sık rastlanan çocuk cerrahisi hastalıklardan bazıları:

Sünnet (yenidoğan ve çocukluk döneminde)
Kasık fıtığı, hidrosel, kordon kisti
Çocuklarda apandisit ve laparoskopik tedavisi
Çocuk ürolojisi ile ilgili hastalıklar (Hipospadias, vezikoüretral reflü, idrar kaçırma)
İnmemiş testis
Testis ve torbaların acil halleri (Akut skrotum ve testis torsiyonu)
a. Testis dönmesi
b. Testis ve torbalarla ilgili diğer aciller

Göbek fıtığı
Göbek granulomu
Labial yapışıklık
Anüsten kan gelmesi durumları
a.  Barsak düğümlenmesi
b. Rektal polip 
c. Anüste çatlak (Anal fissür)

Çocuklarda kabızlık ve enkoprezis (Dışkı kaçırma hastalığı)
Bebeklerin mide çıkışı hastalığı 
Laparaskopik, endoskopik, sistoskopik girişimler
Tümör cerrahisi (karın içi ve göğüs boşluğuna yerleşimli)
Çocuklarda sindirim sistemi cerrahisi
Yenidoğanın doğumsal hastalıkları(Diyafragma hernisi, özofagus atrezisi, anal ve intestinal at