Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Anasayfa / Birimlerimiz

BİRİMLERİMİZ


Dijital Röntgen

1-       Dijital Röntgen

Hastanemizde Siemens Axiom Iconos R200 dijital röntgen ve floroskopi cihazı kullanılmaktadır. Çekilen röntgen filmleri bilgisayarlı ortamda dijital olarak yıllarca saklanabilmekte; USB cihazları, CD, DVD ile dijital ortama aktarılabilmekte ve e-posta ile her yere transfer edilebilmektedir. Dijital Röntgen ile uygun dozda çekilmeyen filmleri tekrar çekmek yerine bilgisayar yardımıyla en uygun doz ayarlaması yapılabilmekte böylece hastanın daha fazla radyasyon ışınına maruz kalması engellenmektedir.