Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Anasayfa / Birimlerimiz

BİRİMLERİMİZ


Elektrofizyolojik Çalışma

Elektrofizyolojik Çalışma (EPS) ve Ablasyon

Elektrofizyolojik Çalışma (EPS) denilen tanısal bir incelenmenin İngilizce kısaltılmış halidir. Bu inceleme kalbin ritim ve iletim sisteminin hastalıklarının tanısında kullanılır. Çarpıntıların araştırılmasında, bayılmaların araştırılmasında veya diğer kalp incelemelerinde tespit edilen bir takım bozuklukların araştırılmasında, bu işlemin yapılmasına gereksinim duyulabilir. İşlemin temelinde çevresel damar yolları ile kalbe gönderilen elektrod kateterler aracılığı ile kalbin içinden elektriksel sinyalleri kaydetmek ve küçük elektriksel uyarılar vererek çarpıntı nedeni olabilecek ritim bozuklularını ortaya çıkarmak vardır. İşlem kabaca, dışarıdan koroner anjiyografiye benzer.

Burada da hastanın hastaneye yatması, işleme hazırlanması, anjiyo gibi işlemlerin yapıldığı laboratuara getirilmesi ile işleme başlanır. Çoğunlukla kasıktan geçen toplardamarlara yerel uyuşturucular yapılarak girilir (anjiyoda aynı bölgedeki atardamara girilir), sağlanan yollar aracılığı ile kalp içine, içinde tellerin olduğu, üzeri plastik benzeri maddeler kaplı özel malzemeler (elektrod kateter) yerleştirilir.

Daha sonra bu kateterler aracılığı ile kalbin içinden çeşitli noktalardan kayıtlar alınır, küçük elektriksel uyarılar verilerek, hastanın çarpıntı yakınmasına neden olabilen ritim bozukluğu ortaya çıkarılmaya çalışılır. İşlem tümüyle 20-30 dakika sürer. İşlem esnasında genel anestezi yapılmaz (uyutulmaz). Sadece yerel olarak kasık bölgesi uyuşturulur. Ancak, çok heyecanlı ve tedirgin hastalarda ek olarak damar yoluyla teskin edici ilaçlar verilebilir. İşlem sonrası hasta yatağına gönderilir. 4 saat ile 6 saat arasında da evine gidebilir. İşlem sonucunda, hastanın çarpıntısına bir ritim bozukluğunun neden olup olmadığı, oluyorsa ne tip bir ritim bozukluğu olduğu, bayılmalarının nedeninin kalp ile ilgili bir neden olup olmadığı, kalbin elektriksel sisteminde hayati önemde bir bozukluk olup olmadığı tespit edilmiş olur.

a29ce6.jpg

Ablasyon Latince kökeni itibari ile yok etme, ortadan kaldırma anlamına gelmektedir. Bizim kalp hastalılarında (kardiyolojide) kullandığımız şekli genellikle kateter ablasyon şeklindedir. Burada EPS bölümünde tanımladığımız elektrod kateterlerin biraz daha değişik formunda olan özel kateterler aracılığı ile (ablasyon kateteri), kalbde ritm bozukluğuna neden olan 3-5 mm'lik bir alan tahrip edilir. Bu sayede, örneğin çarpıntıya (taşikardiye) yol açan bir odak ortadan kaldırılarak, hastanın çarpıntı probleminden kurtulması sağlanır. Bu tedavi yöntemi ya EPS denilen işlemin devamı şeklinde, ya da ikinci seansta gerçekleştirilir. İşlem aynen EPS'de olduğu gibi gerçekleşir. Hasta iki işlem arasındaki farkı ayırt edemez. Sadece ablasyonda işlem süresi 1-2 saati bulabilir. Bunun nedeni taşikardiye neden olan küçük odağın bulunması ve buranın tahrip edilmesinin EPS' ye göre daha uzun sürmesidir. Tahrip etme işlemi ya radyofrekans akım ile ısıtarak, ya da kriyotermal enerji ile dondurularak yapılır. İşlem temelde ağrısızdır. O nedenle genel anestezi altında yapılmaz. Sadece işlemin uzunluğu, kalbde bazı yerlerin biraz ağrılı olması nedeniyle damardan sakinleştiriciler daha sık kullanılır. İşlem sonrası hasta çarpıntı yakınmasından tamamen (ilaçsız olarak) kurtulabilir. Bu açıdan bu tedavi yöntemi bir çok hastalıktaki, bir çok tedavi yöntemi arasında tam kür (tam iyileşme) sağlayabilen nadir tedavi yöntemlerinden biridir.

İşlemin potansiyel riski nedir?

Kasıkta şişlik, morarma, göğüste ağrı, kalıcı kalp pili takılması gibi riskleri vardır. Bunların görülme sıklığı %1'in altındadır. Fakat unutulmamalıdır ki, bütün invaziv işlemler; hastalığın riskinin işlem riskinden çok daha yüksek olduğu durumlarda önerilmekte ve yapılmaktadır.