Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Anasayfa / Birimlerimiz

BİRİMLERİMİZ


Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları

• Göğüs Hastalıkları polikliniğimizde solunum sistemi hastalıklarının tanı ve tedavileri,


• Acil Polikliniğimizde ani gelişen solunum sistemi yakınmaları ile başvuran hastalarımıza modern cihazlar yardımıyla acil ilaç uygulamaları,

• Göğüs Hastalıkları servisimizde ise akciğer hastalıklarının hastane koşullarında takip edilmesi gereken hastalara tedavileri,

▪Yoğun Bakım ünitemizce kabul edilen hastaların Göğüs Hastalıkları yönünden takip ve tedavi hizmetleri verilmektedir.

▪Alerjileri olan hastaların alerji sebebinin (solunum ve gıdalara karşı) araştırılması amacıyla prick deri testi (alerji cilt testi) uygulanmakta, sonuca göre hastalarda aşı tedavisi (immünoterapi) uygulanmaktadır.

▪Sigara Bırakma tedavisi, sigaranın verdiği zararların tespit edilmesi, kandaki karbonmonoksit miktarının smokerlyzer cihazı ile ölçümü yapılmaktadır

 

 

Göğüs Hastalıkları Uzmanlığı kapsamında değerlendirilen hastalıklar nelerdir?

Pnömoni (zatürre)

Tüberküloz (Verem)

Akut bronşit

Astım 

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)

Kuru öksürük (3 haftadan uzun süren balgamsız öksürük)

Post nazal akıntı sendromu (geniz akıntısı ve öksürük tablosu)

Akciğer kistleri ve abseleri 

Akciğer kanseri

Mesleki akciğer hastalıkları (astım, pnömokonyozlar, hipersensitivite pnömonileri, bisinosis, ağır metal hastalığı, toksik inhalasyon ajanlarına maruz kalma) 

Akciğer zarı (Plevra) tüberkülozu,

Sarkoidoz, 

Plevral effüzyon (akciğer zarları arasında sıvı birikmesi) 

Bronşektazi (öksürük ve balgam çıkarma ile seyreden bronş genişlemesi)

Pulmoner Emboli (Akciğer damarlarının pıhtı ile tıkanması)

Solunum yetmezliği (değişik nedenlere bağlı)

İnterstisyel Akciğer Hastalıkları (akciğer fibrozisi ile seyreden hastalıklar)

 

 Bu hastalıkların başlıca belirtileri nelerdir ? 


• Ateş,
• Öksürük, 
• Balgam çıkarma,
• Kanlı balgam, 
• Nefes darlığı,
• Hırıltılı soluma
• Kilo kaybı, 
• Gece terlemesi, 
• Göğüs ağrısı