Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Anasayfa / Birimlerimiz

BİRİMLERİMİZ


Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Kulak, burun, boğaz ve ilgili baş boyun hastalıklarının hem tıbbi hem de cerrahi tedavisi ilgili bölümler hastanemizde gerçekleştirilmektedir.  Gelişmiş teknolojiye dayalı tanı ve tedavi yöntemlerinin kullanıldığı endoskopik ve mikroskopik işlemler ile duyma ve denge sistemi hastalıklarının muayene, tetkik ve tedavisi gerçekleştirilmektedir. 

Kulak Burun Boğaz Bölümleri’nde tedavisi gerçekleştirilen hastalıklar:

- İşitme kayıpları,
- Kulak enfeksiyonları,
- Denge hastalıkları,
- Baş dönmesi,
- Çınlama gibi kulak hastalıkları.
- Kronik sinüzit
- Koku alma bozuklukları,
- Burun kanamaları,
- Burun tıkanıklığı ve burnun dış görünümü ile ilgili problemler
- Nazal polipozis gibi burun hastalıkları.
- Gözyaşı bezi tıkanıklıkları gibi hastalıkları
- Ses bozuklukları
- Baş ve boyun bölgesi selim ve habis tümörleri

Odyoloji Bölümü’nde odyolojik testler, orta kulak basınç ve refleks testleri.

Baş dönmesi şikayeti olan hastaların değerlendirilmesinde önemli bir yer tutan pozisyonel baş dönmesi hastalığının “Manevra” yöntemi ile tedavisi başarı ile uygulanmaktadır.

Hastanelerin ameliyathanelerinde kulak burun boğaz uzmanlık alanına giren burun içi eğriliği (deviasyon), bademcik, geniz eti, endoskopik sinüzit ameliyatı gibi standart cerrahilerin yanı sıra ileri endoskopik ameliyatlar, baş ve boyun bölgesi tümörlerinin ameliyatları ve bu ameliyatlarda oluşan kozmetik ve fonksiyonel kayıpların onarımına yönelik ameliyatlar, kulak zarı tamiri, işitme kayıpları ve kulak iltihaplarına yönelik ameliyatlar, ses hastalıklarına yönelik cerrahi müdahaleler ve fonksiyonel ve estetik burun ameliyatları en güncel teknikler kullanılarak başarı ile gerçekleştirilmektedir.

Uyku bozuklukları, horlama ve uykuda solunum yolu tıkanması (uyku apnesi) hastalıklarının tedavisindeki cerrahi müdahaleler yapılmaktadır.

Ses ve konuşma bozukluğu şikayeti ile müracaat eden hastalarda endoskopik yöntemlerle ses tellerinin incelenmesini ve cerrahi teknikler uygulanmaktadır.