Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Anasayfa / Birimlerimiz

BİRİMLERİMİZ


Mitral darlığın balonla genişletilmesi

Mitral darlığın balonla genişletilmesi (valvüloplasti)

Mitral darlığı, çocukluk çağı hastalığı olan Akut Romatizmal Ateş hastalığının kalp kapaklarını tutmasına bağlı olarak kişinin daha sonraki dönemlerinde belirti veren bir kalp kapak hastalığıdır.
Mitral darlığı, kalbimizde bulunan dört kapaktan birinin (tıp dilinde mitral kapağın) kanın kalp içerisindeki odacıkların birinden diğerine geçişini zorlaştıracak biçimde daralmasıdır. Mitral darlığında kanın sol kulakçıktan (tıp dilinde sol atrium) sol karıncığa (tıp dilinde sol ventrikül) geçişinde zorluk olmaktadır.Bu nedenle kan akciğerlerde su şeklinde (tıp dilinde pulmoner ödem yada konjesyon ve/veya plevral effüzyon) birikmektedir. Bu da kişinin nefes darlığı hissetmesine neden olmaktadır
 Mitral darlığında tedavi seçenekleri nelerdir?

Tedavi seçenekleri, kapaktaki daralmanın derecesine bağlı olarak değişmektedir. Hafif darlıklarda ilaç tedavisi yeterli olabilirken, orta ve ileri dereceli darlıklarda (1.5 cm2 den daha az kapak alanı) iki seçenek vardır:

  1. Mitral Balon Valvüloplasti

  2. Açık kalp ameliyatı

 

 Mitral balon valvüloplasti Lokal anestezi ile yapılır işlem süresince hasta uyanıktır. Sağ yada sol kasık bölgesi uyuşturulur ve balon burada açılan küçük bir delik içerisinden kalbe ilerletilir. Darlık bölgesinde balon şişirilerek darlık açılır Mitral balon valvüloplasti ile çözüm bulunabilecek hastalarda böylece cerrahi uygulamada gereken göğüs kafesinin açılması, kalbin durdurulması ve kalp-akciğer makinasının kullanılması ihtiyacı ortadan kalkar. İşlem sonrası hastalar yoğun bakımda bir gün gözetim altında tutulabilir. Ertesi gün ayağa kalkabilir ve hatta hastaların büyük bir çoğunluğu ertesi gün taburcu olabilirler. Mitral balon valvüloplasti uygun hastalara yapıldığında tedavi sonuçlarının kalp ameliyatı geçiren hastalardaki kadar iyi olabileceği gösterilmiştir. Uygun hastalarda bu işlem hastanemizde yapılmaktadır

 
 

Mitral balon valvüloplastinin avantajları nelerdir?

  1. Lokal anestezi ile yapıldığından işlem süresince hastanın bilinci açık kalmaktadır. Sağ yada sol kasık bölgesi uyuşturulur ve balon burada açılan küçük bir delik içerisinden kalbe ilerletilir.

  2. Böylece göğüs kafesinin açılması, kalbin durdurulması ve kalp-akciğer makinasının kullanılması ihtiyacı ortadan kalkar

  3. İşlem sonrası hastalar yoğun bakım yerine serviste gözetim altında tutulur

  4. Hastalar ertesi gün ayağa kalkabilir

  5. Hastaların büyük çoğunluğu ertesi gün taburcu olabilir

  6. Uygun hastalara yapıldığında mitral balon tedavisi sonuçlarının kalp ameliyatı geçiren hastalardaki kadar iyi olabileceği gösterilmiştir

  7. Mitral balon ile kapağı açılan ve ritim düzensizliği olmayan hastalarda işlem sonrasında sürekli kan sulandırıcı ilaç (Coumadin-Warfarin) kullanılmasına gerek kalmamaktadır. Oysa kalp cerrahisi ile suni mekanik kapak takılan hastalarda hayat boyu bu tip ilaç kullanılması gerekmektedir. Balon mitral valvüloplasti ile hastaların %90 kadarında şikayetlerde gerileme kaydedilir. Bu düzelme 20 yıla kadar devam edebilmektedir. Çoğu hasta en az 5 ila 10 yıl rahatlama yaşar. Gerekli olduğu takdirde mitral balon tedavisi tekrarlanabilir . İkinci kez mitral balon tedavisine uygun bulunmayan hastalarda cerrahi yöntemle tedavi gerekebilir.

Mitral balon genişletme kimlere uygun değildir?

            Mital kapağı aşırı kireçlenmiş olanlar, kalbinde darlığa bağlı pıhtı oluşmuş olanlar (bu nedenle tüm hastalara işlem öncesi TEE yapılarak kalpte pıhtı olmadığından emin olunmalıdır) ve mitral darlıkla birlikte mitral kapakta orta ve ciddi düzeyde kanın geriye kaçışın olduğu durumlar genişletme işlemi için uygun değildir

Mitral balon genişletme (valvüloplasti) işleminin riskleri nelerdir?

Ne yazık ki hiçbir işlem tamamen risksiz değildir. Bu riskler genel sağlık durumunuz, kalp hastalığının ciddiyeti ve yaşınızla ilişkilidir. Kapakta ciddi bir yırtık oluşabilir (%2'nin altında ihtimalle) ve yırtığı düzeltmek için kalp ameliyatı gerekebilir. Acil kalp ameliyatı gerekebilir (%1 ihtimalle)