Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Anasayfa / Birimlerimiz

BİRİMLERİMİZ


Nöroloji

 • Akut İskemik inmeler
 • Beyin kanamaları
 • Dejeneratif hastalıklar
 • Vasküler Demans,
 • Alzheimer Hastalığı,
 • ALS vb Hareket Bozuklukları
 • Parkinson Hastalığı,
 • Distoniler,
 • Diskineziler,
 • Esansiyel Tremor,
 • Huzursuz bacak sendromu,
 • Huntington Kore vb
 • Epilepsi
 • Fokal ,
 • Generalize Epilepsiler,
 • Status Epileptikus
 • Demyelinizan Hastalıklar
 • Multipl Skleroz,
 • Akut demyelinizan Ensefalomyelit,
 • Transvers myelit
 • Santral sinir sistemi Vaskülitleri,
 • Nöropatiler
 • Toksik metabolik,
 • Immün nöropatiler,
 • Guillen Barre sendromu vb

Kas hastalıkları
Sinir kas kavşağı hastalıkları

 • Myastenia Gravis

Başağrıları ,Belağrıları ve Boyun ağrıları

 • Vasküler,
 • Gerilim,
 • Cervikojenik başağrıları,
 • Temporal arterit,
 • Nevraljiler vb

Konfüzyonel Durumlar

 • Delirium,
 • Ensefalit vb.

Baş Dönmesi