444 6 462
facebook twitter youtube
Hakk?m?zda

 

23 y?l? a?k?n süredir, ekti?imiz her bir tohumdan kaliteli sa?l?k hizmeti ve tecrübe meyveleri yeti?tiren biz   " Özel IMC Hastanesi ", dün oldu?u gibi bugün de sofram?z? en leziz sa?l?k hizmetleri ile donat?p, bizim için her?eyden de?erli olan sizlere ikram edebilmenin hakl? gururunu ya?amaktay?z.

Takdir edersiniz ki " kaliteli " sa?l?k hizmeti verebilmek, çok küçük parçalardan olu?an fakat insan sevgisi ile yo?ruldu?unda çok büyük bir kitle haline gelen, en önemlisi ise bile?enlerinde en ufak hatay? bile kabul etmeyen bir bütündür. Biz " Özel IMC Hastanesi " çal??anlar? olarak bunun bilincindeyiz.

Konusunda uzman doktor ve sa?l?k çal??anlar?m?z, güncel teknolojimiz, tecrübelerimiz ve sizleri a??rlamak için 24 saat görev ba??nda olan tüm personellerimizle kap?lar?m?z sonuna kadar aç?k, siz de?erli misafirlerimizi kaliteli sa?l?k hizmeti ile tan??maya davet ediyoruz.
 Sayg?lar?mla...

                                                                                                                                                               Ba?tabip

Dr. Ersoy KU?CU