Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Anasayfa / Hasta ve Ziyaretçiler

HASTA VE ZİYARETÇİLER


Ziyaretçi Saatleri ve Kurallar

AMAÇ:

Hastanemizden hizmet alan hastalarımızın kaldıkları süre içerisinde, asgari, rahat, huzur ve güven içinde bulunmalarını sağlamak, günün belirli saatlerinde ve belirli kurallar içerisinde ziyaretlerini sağlanmak.

 

SORUMLULAR:

Hastanemizde yatmakta olan tüm hastalar ve yakınları.

 

TALİMATLAR:

​ Genel Hasta Ziyaret Saatleri;

o​ 08:00–22:00 saatleri arasında yapılacaktır.

o​ Hastanemiz web sitesinde, Hasta Rehberi Bölümünde “Refakatçi ve Ziyaretçi Kuralları”belirtilmiştir.

o​ Yatan hasta servisimizde her hasta odasında “Ziyaretçilerimiz İçin Hatırlatmalar” başlıklı tanıtım bulunmaktadır.

o​ Hastaya/hasta yakınına hizmet veren her bankoda “Hastane Hizmet ve Bilgi Rehberi”bulunmaktadır.

o​ Özellikli bölümlerin girişlerinde ziyaret kuralları belirlenmiş ve hasta yakınlarının göreceği alanlara asılmıştır.

o​ Hastanın odaya kabulünde sağlık personeli tarafından “Hasta-Yakınının Bölüme Uyum Sağlamasına Yönelik Prosedür” üne uygun olarak hasta ve hasta yakınları bilgilendirilir ve “Yatan Hasta Eğitim Formu ile bilgilendirme kayıt altına alınır.

o​ Hastanemiz genel alanlarında ziyaret saati levhaları bulunmaktadır.

 

​ Özel Birimler Hasta Ziyaret Saatleri;

o​ Genel Yoğun Bakım Ünitesi: 12:00-13:00 saatleri arası yazılı ziyaret kuralları geçerlidir.

o​ Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi: Saat belirtilmez yazılı ziyaret kuralları geçerlidir.

o​ KVC Yoğun Bakım Ünitesi: Saat belirtilmez yazılı ziyaret kuralları geçerlidir.

o​ Koroner Yoğun Bakım Ünitesi: Saat belirtilmez yazılı ziyaret kuralları geçerlidir.

 

HASTA ZİYARETİNDEN GENEL OLARAK AMAÇLANANLAR;

​ Hastanın hatırını sormak, psikolojik destek vermek,

​ Hastanın doktorundan, hastanın sağlığı ile ilgili bilgi almak,

​ Toplumsal dayanışma (moral düzeyini yükselterek iyileşme sürecine olumlu etki)

 

HASTANIN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ KİME VEYA KİMLERE BİLGİ VERİLİR?

​ Hastanın tanı ve tedavisi ile ilgili bilgiyi sadece hastanızın hekiminden alabilirsiniz.

​ Hasta erişkin ve şuuru açık ise; Kendisine veya önerdiği birinci derece yakınına bilgi verilir.

​ Hastanın şuuru kapalı ise; Birinci derece yakınına bilgi verilir.

​ Hasta çocuk ise; Ebeveynine bilgi verilir.

​ Üçüncü şahıslara hasta ile ilgili bilgi verilmez.

​ Klinikte yatan diğer hastalarla ilgili bilgiler ve hasta kayıtları hekimi ve ilgili hemşiresi dışında kimseye verilmez.

 

HANGİ HASTALAR ZİYARET EDİLMEMELİDİR?

​ Yoğun bakımda yatan hastalar (ziyaret kurallarına göre),

​ Bulaşıcı hastalığı olan hastalar,

​ Bağışıklık sistemi bozuk hastalar,

​ Doktorunun ziyarette sakınca gördüğü hastalar (Bu hastalar için hasta doktorundan uygun zamanlarda bilgi alınır).

 

KİMLER HASTA ZİYARETİNE GİTMEMELİDİR?

​ 12 yaş altı çocuklar,

​ Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan hastalar,

​ Kronik hastalığı olan hastalar

 

GENEL REFAKATÇİ VE ZİYARETÇİ KURALLARI:

​ Hasta yakınlarının hasta odalarına çiçek getirmeleri yasaktır.

​ Getirilen çiçekler hastanın sağlığı açısından oda dışında bulundurulmalıdır.

​ Hasta odasına 12 yaşından küçük çocukların girmesi hem hasta hem de çocuk sağlıkları açısından uygun değildir.

​ Hasta yanında kalacak olan refakatçinin sağlıklı olması gerekmektedir (nezle, grip, kronik hastalıklar vb.) olmamalıdır.

​ Hastalık şüphesi olan refakatçi, durumunu hemşireye bildirmelidir.

​ Hasta odasına tek seferde 4 kişiden fazla ziyaretçi kabul edilemez.

​ Genel servisler için ziyaret saatleri gün içinde saat 08:00-22:00 olarak belirlenmiştir. Bu saatler dışında hasta odalarına ziyaretçi kabul edilmez.

​ Hasta odalarında yalnızca 1 refakatçi kalabilir.

​ Hekim uygun gördüğü takdirde, hastanın durumuna göre ikinci bir refakatçi odada kalabilir. Ancak ikinci refakatçi için yatak ve yemek hizmeti zorunluluğu yoktur.

 

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM HASTA ZİYARETİ KURALLARI:

​ Zaruri durumlar dışında yoğun bakımlarda refakat ve ziyaret yapılmamalıdır.

​ Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesine yatan hastaların yakınları yanında kalamaz.

​ Hastanın ihtiyaçları, bakımı ve problemleri hemşire ve personel tarafından çözümlenir.

​ Gerektiği durumlarda hasta yakınlarının yoğun bakım dışında kalması istenir.

​ Anne baba dışında ziyaretçi kabul edilmez.

​ Hastanın durumu değerlendirilerek doktor tarafından uygun koşullar sağlanmak şartıyla (galoş, eldiven, bone ve önlük giyilerek) belli sayıda ve zaman aralıklarında hastanın ziyaretine izin verilebilir.

​ Bunun haricinde hastaların genel durumu ve tedavisiyle alakalı bilgiyi hekimlerinden gerektikçe alabilirler.

​ Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde video ve fotoğraf çekimi kesinlikle yasaktır.

 

GENEL-KORONER-KVC YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ ZİYARET KURALLARI:

​ Yoğun bakım ünitesinde yatırdığımız hastalar ciddi hayati tehlike riski taşıyan yoğun bakım gerektiren hastalardır. Bu nedenle yoğun bakım üniteleri genel hasta ziyaretine kapalı olarak çalışmaktadır.

​ Hastalarımızın kritik özel durumlarından dolayı günde bir kez sadece birinci derece yakınlarına (anne-baba-eş) belirtilen özel koşullarda hastasını görebilme izni verilebilmektedir.

​ Kurallar hasta bakım ve tedavisinin aksamaması için belirlenmiştir.

​ Ziyaret 3 dakika ile sınırlıdır.

​ Hastanızı görmek için üniteye gireceğiniz zaman;

o​ Galoş giyiniz.

o​ Önlük giyiniz.

o​ Hemşirelerin uyarısı doğrultusunda gerekirse maske takınız.

o​ Hasta bakım odasına girdiğinizde ilk önce ellerinizi yıkayınız ve kurulayınız.

o​ Hasta yatağına oturmayınız.

o​ Çiçek, yiyecek, içecek gibi şeyleri içeri sokmak yasaktır.

o​ Aynı anda sadece bir hasta yakını üniteye alabilmekteyiz. Bu konuda ısrar etmeyiniz.

o​ Sizler için hastane kafeteryasında bekleme alanı ayrılmıştır. Dilerseniz bu bölümde bekleyebilirsiniz.

o​ Ailelerin kullanabileceği lavabo ve tuvalet hastanemiz zemin kat kafeterya katındadır.