444 6 462
facebook twitter youtube
Prof. Dr. Sedat KALAYCIOĞLU

Prof. Dr. Sedat KALAYCIOĞLU

 

 

           1963 Antakya Doğumlu

          1986 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl aynı fakültenin Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında ihtisasa başladı. 1992 yılında buradan uzman olarak ayrıldı. 1992-1996 yılları arasında Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesinde mecburi hizmetini yaptı. 1996 yılında Gazi Üniversitesine Yardımcı Doçent olarak atandı. 1999 yılında doçentlik sınavını kazandı. 2004 yılında profesörlüğe yükseldi.

          2005 yılında istifa ederek üniversiteden ayrıldı. Günümüze kadar çeşitli özel hastanelerde görev aldı. Halen hastanemizde tam zamanlı Kalp Damar Cerrahisi Klinik Direktörü olarak çalışmaktadır.         

 

 

Y A Y I N   L İ S T E S İ

 

1- Yener A, Gökgöz L, Soncul H, Ayrancıoğlu K, Sezgin A, Akpınar G, Kalaycıoğlu S, Sinci V: The hemodynamic effects of protamine: I.V. versus intraaortic administration. 

Hacettepe Medical Journal 1989 22(4);281-8.

 

2- Gökgöz L, Ayrancıoğlu K, Soncul H, Kalaycıoğlu S, Yener A: Penetran toraks travmaları ve cerrahi tedavisi. 

Gazi Tıp Dergisi 1989 5(1);203-9.

 

3- Ersöz A, Soncul H, Kalaycıoğlu S, Gökgöz L, Günaydın S, Olguntürk R, Tunaoğlu S: Konjenital koroner arterio-venöz fistüller: Bir olgu nedeniyle.

Gazi Tıp Dergisi 1991 2:207-10.

 

4- Soncul H, Gokgoz L, Ayrancioglu K, Karasu C, Kalaycioglu S, Ersoz A: Effect of ATP and Verapamil as cardioplegic additives in the isolated guinea pig heart.

General Pharmacology 1992 23(5); 909-13.

 

5- Ersoz A, Soncul H, Gokgoz L, Kalaycioglu S, Tunaoglu S, Kaptanoglu M, Yener A: Hoerseshoe lung with left lung hypoplasia.

Thorax 1992 47:3:205-6.

 

6- Soncul H, Gokgoz L, Tatlıcan O, Ersoz A, Kalaycioglu S, Kaptanoglu M, Yener A: Bjork-Shiley ve Medtronic-Hall yapay kapakları kullanan hastaların klinik sonuçları.

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi  1992 20;79-82.

 

7- Gökgöz L, Soncul H, Yorulmaz F, Kalaycıoğlu S, Yener A, Ersöz A: Comparison of myocardial damage caused by a centrifugal pump and a roller pump, by measuring CK-MB during cardiopulmonary bypass, in humans.

Gazi Medical Journal 1992 3:17-20.

 

8- Soncul H, Gokgoz L, Kalaycioglu S, Sinci V, Kaptanoglu M, Ersoz A: Effect of allopurinol on myocardial recovery during reperfusion.

Scandinavian Journal Clinical&Laboratory Investigation 1993 53:11-5.

 

9- Kalaycioglu S, Soncul H, Halit V, Gokgoz L, Gokcora N, Hayran M, Yener A, Ersoz A: Effect of right atrial appendicectomy on the release of atrial natriuretic peptide in humans.

Cardiovascular Surgery 1993 1:4:426-31

 

10- Boran M, Göl K, Kalaycıoğlu S, Dalva İ, Taşdemir O, Çetin S, Beyazıt K: Pump assisted continuous veno venous hemodiafiltration in the treatement of acute renal failure.

Turkish Journal of Medical Research 1995 13(1):31-3.

 

11-Tatlican O, Kalaycioglu S, Gokgoz L, Oktar L, Oz E, Soncul H, Sinci V, Turkozan N, Yener A, Ersoz A: The dose dependent effects of L-Carnitine in myocardial protection in normothermic ischemia.

Cardiovascular Surgery 1998 6:2;145-8.

 

12- Sinci V, Gunaydin S, Kalaycioglu S, Soncul H, Gokgoz L, Oz E: Effects of selenium enriched reperfusion solutions on isolated guinea pig hearts.

Keio Journal of Medicine 1998 47(4):219-22.

 

 

13- Kalaycioglu S, Sinci V, Oktar L: Coronary artery bypass grafting (CABG) after successful percutanous transluminal coronary angioplasty (PTCA): Is PTCA a risk for CABG?

International Surgery 1998 83:190-3.

 

14- Sinci V, Kalaycioglu S, Aydin H, İmren Y, Soncul H, Gokgoz L:  Transdiaphragmatic graft replacement for coarctation suprarenal abdominal aorta: A case report.

International Surgery 1999 84:118-21.

 

15- Kalaycioglu S, Sinci V, Erbas D: Effects of protamine on nitric oxide level in the pulmonary circulation.

Japanese Heart Journal May 1999 40:335-8.

 

16- Halit V, Sinci V, Kalaycıoğlu S, Erer D, Sivrikoz C, Fidan I, Akyar I: Göğüs ve Kalp-Damar cerrahisi yoğun bakım ünitesinden izole edilen bakteri türlerinin meropenem duyarlılığı.

Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi Dergisi 1999 7:21-4.

 

17- Soncul H; Oz E;  Kalaycioglu S: Role of İschemic Preconditioning On Ischemia-Reperfusion Injury.

Chest 1999  115(6);1672-7.

 

18- Sinci V, Kalaycioglu S, Günaydın S, Imren Y, Gokgoz L, Soncul H, Ersöz A: Evaluation of heparin coated circuits with full heparin dose strategy.  

Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery    1999   5(3):156-63.

 

19- Kalaycioglu S, Sinci V, Imren Y,  Oktar L: Different pH strategies effect plasma renin activity during cardiopulmonary bypass.  

Turk J Med Res    1999   17;47-51.

20- Sinci V, Kalaycıoğlu S, Günaydın S, İmren Y, Öz E, Halit V, Gökgöz L, Ersöz A: The effects of L-arginine administration on guinea pig heart following ischemia and reperfusion. 

Turk J  Med Res  1999     17:104-10.

 

*21- Kalaycioglu S, Sinci V, Imren Y, Oz E: Metoprolol prevents ischemia-reperfusion injury by reducing lipid peroxidation.

Japanese Circulation  Journal   1999  63 Sept 718-21.  (BAŞLICA ESER)

 

22- Sinci V, Halit V, Kalaycioglu S, Günaydın S, Imren Y, Gökgöz L, Soncul H, Ersöz A. Eight year experience with the carbomedics bileaflet valvular prosthesis. 

Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery 1999 5;382-6.

 

23- Kalaycioglu S, Sinci V, Aydin H, Soncul H: Cardiopulmonary bypass technique for treatment of renal cell carcinoma extending into the vena cava. 

Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery.  1999 5(6);419-21.

 

24- Kalaycioglu S, Sinci V, Oz E, Imren Y, Erbas D: Nitroglycerin reduces ischemia-reperfusion injury by increasing nitric oxide level in isolated guinea-pig hearts. 

Journal of Cardiovascular Diagnosis and Procedures  1999  16(2);73-9.

 

25- Kalaycioglu S, Sinci V, Ilgıt E, Aydin H: An unusual indication for surgical treatment of iliac artery aneurysm treated  with stented graft previously. 

Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery  2000  6(1):70-2.

 

26- Gunaydin B, Cakici I, Soncul H, Kalaycioglu S, Cevik C, Sancak B, Kanzik I, Karadenizli Y: Does remote organ ischemia trigger cardiac preconditioning during coronary artery surgery?.

Pharmacological Research 2000 41(4):493-6.

 

27- Sinci V, Kalaycioglu S, Halit V, Gökgöz L, Soncul H, Ilgıt E, Oktar L, Ersöz A: Long-term results of combined iliac dilatation and distal arterial surgery.

International Surgery  2000 85;13-7.

 

28- Mahli A, Erer D, Coşkun D, Kalaycıoğlu S, Sinci V, Halit V: Kalp cerrahisi sonrası analjezi için uygulanan torasik epidural kataterlerin bakteriyolojik incelenmesi.

Türk Anest Rean Cem Mecmuası 2000 28:166-170.

 

29- Oktar L, Sinci V, Kalaycioglu S, Soncul H, Gokgoz L, Halit V, Ersoz A: Biochemical and hemodynamic effects of ascorbic acid and alpha-tocopherolin coronary artery surgery.

Scand J Clin Lab Invest  2001 61:621-30.

 

30- Erdogan S, Erdogan M, Kalaycioglu S:

Yabancı Cisim Aspirasyonu: Tanınız Nedir?

Yeni Tıp Dergisi 2002 19 (4): 229-30.

 

31- Kalaycioglu S, Imren Y, Erer D, Zor H, Arman D:

Brucella Endocarditis With Repeated Mitral Valve Replacement

Journal of Cardiac Surgery

 

32- Buyukates M, Kalaycioglu S, Oz E, Soncul H:

Effects of Ischemic Preconditioning In Human Heart

Journal of Cardiac Surgery

 

 

 

33-Dr.Erkan İriz, Dr.Sedat Kalaycıoğlu, Doç.Dr.Volkan Sinci

Yeni Bir Damar Oluşumu Şeklinde Gelişmiş Arterio-Venöz Fistül

Cerrahpaşa Tıp Dergisi

 

34-Dr.Erkan İriz, Dr.Sedat Kalaycıoğlu, Dr.Volkan Sinci

Gecikmiş Arteriyel Emboliler: Embolektomi Yapılmalı mıdır?

Cerrahpaşa Tıp Dergisi

 

35-Dr.Volkan Sinci, Dr.Sedat Kalaycıoğlu, Dr.Erkan İriz

Koroner Bypass Cerrahisi Sonrası Pyoderma Gangrenozum

Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Dergisi

 

36- Dr.Volkan Sinci, Dr.Sedat Kalaycıoğlu, Dr.Erkan İriz

Gebelikte Kapak Cerrahisi: Bir Mitral Kapak Re-replasmanı Vakası

Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Dergisi

 

37- Erdogan M, Kalaycioglu S, Iriz E; Protective Effect of Aprotinin Against Lung Damage In Patients Undergoing CABG Surgery

Acta Cardiologica 2005