444 6 462
facebook twitter youtube
Uzm. Dr. Mahmut ÖZTEN

  

 Cerrahpaşa tıp fakültesi  1969 mezunu Atatürk üniversitesi tıp fakültesi Nöroloji kliğinde uzmanlık almış uzun süre devlet hastanesi bünyesinde özellikle epilepsi ve eeg konusunda çalışmalar yapmıştır,ilgi alanı serebral damar hastalıkları ve epilepsidir.

Özel IMC hastanesi  Nöroloji Bölümünde ayaktan ve yatarak tanı, tedavi ve izlem hizmeti vermek üzere çalışmalar yapılmakadır. Başağrısı, baş dönmesi, merkezi sinir sistemi damar hastalıkları, hareket bozuklukları, Parkinson, inme, epilepsi ve uyku bozuklukları alanında konusunun uzmanları mevcut bilimsel kabul görmüş veriler ışığında multidisipline r ekip çalışması ile kaliteli ve etkin sağlık hizmeti vermek için çaba sarfetmektedirler. Nöroloji Bölümü bünyesinde Serebrovasküler Olay Ünitesi, Baş Ağrısı Ünitesi, Elektroensefalografi ve epilepsi Ünitesi, Davranış Nörolojisi Ünitesi, Hareket Bozuklukları Ünitesi faaliyet göstermektedir.