444 6 462
facebook twitter youtube
Gonca YILDIRIM

1992 Mersin do?umlu

 

Ba?kent Üniversitesi mezunu.

 

Uzmanl?k e?itimini Ac?badem Üniversitesinde sürdürmekteyim

Yüksek lisans tez çal??mas?n? sporcu beslenmesi üzerine yazmaktay?m

 

Medicana Ankara Hastanesi, Ankara Çocuk Sa?l??? Hematoloji ve Onkoloji E?itim Ara?t?rma Hastanesi, Bilintur Catering ve Ankara Numune Hastanesinde i? ba??nda e?itimlerini ald?m

 

?lgilendi?im alanlar: A??rl?k denetimi, hastal?klarda beslenme, gebe-emzikli beslenmesi, çocuklarda ve ergenlerde beslenme, sporcu beslenmesi.