Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Anasayfa / Hekimlerimiz

HEKİMLERİMİZ


Doç.Dr.Fatih ÇELENK

Adı Soyadı

Doç.Dr.Fatih ÇELENK

Bölüm

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

E-Posta

info@imchospital.com

Özgeçmiş


Öğrenim Durumu:
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Tıp Fakültesi (İngilizce) Hacettepe Üniversitesi 1997-2003
Tıpta Uzmanlık Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Gazi Üniversitesi 2003-2008

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :
Baş ve Boyun Yassı Epitel Hücreli Karsinomlarında Siklooksijenaz-2, 12-Lipoksijenaz ve İndüklenebilir Nitrik Oksit Sentaz Genlerinin Ekspresyon Düzeylerinin Belirlenmesi.
Tez Danışmanı: Prof. Dr. İsmet Bayramoğlu, Gazi Üniversitesi, Ankara 2008

Görevler:
Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl
Arş.Gör.Dr. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara 2003-2008
Uzman Dr. Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi, Polatlı, Ankara (Devlet Hizmet Yükümlülüğü) 2009
Uzman Dr. Toros Devlet Hastanesi, Mersin (Devlet Hizmet Yükümlülüğü) 2009
Tabip Asteğmen Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri OkuluKomutanlığı Reviri, Ankara 2009-2010
Uzman Dr. Toros Devlet Hastanesi, Mersin (Devlet Hizmet Yükümlülüğü) 2010-2011
Yrd. Doç. Dr. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep 2011-2014
Doç.Dr. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Gaziantep 2014-2016
Doç.Dr. Gaziantep Özel Sevgi Hastanesi 2016-2017
Doç.Dr. Mersin Özel IMC Hastanesi 2017-


Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları: Tıpta Uzmanlık Tez Çalışmaları
1. Dr. Mustafa Polat, Lenf Nodu Metastazı Olan Baş Boyun Yassı Epitel Hücreli Karsinomlarında Selektif Boyun Diseksiyonlarının Yeri. Gaziantep 2013. (Tıpta Uzmanlık Tezi)
2. Dr. Ercan Kurt, Çocuklarda Kronik Otitis Medianın Sosyodemografik, Sosyoekonomik ve Klinik Risk Faktörleri, Gaziantep 2016. (Tıpta Uzmanlık Tezi)
3. Dr. Koray Tümüklü, Oral Kavite ve Orofarenks Yassı Epitel Hücreli Karsinomlarında HPV P16’nın Rolü, Gaziantep 2016. (Tıpta Uzmanlık Tezi)

Yabancı Dil: İngilizce (Çok iyi derecede, ÜDS:93,75)
İdari Görevler : Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanlığı 2015-2016

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
Mersin Tabip Odası
Gaziantep Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği


Mesleki İlgi Alanları ve Cerrahi Deneyim:

1. Çocuk KBB Hastalıkları ve Cerrahisi (Bademcik ve Geniz Eti Hastalıkları)
2. Burun Hastalıkları ve Cerrahisi (Burun tıkanıklığı cerrahisi)
3. Endoskopik Sinüs Cerrahisi (Sinüzit Cerrahisi)
4. Estetik ve Fonksiyonel Burun Cerrahisi
5. İşitme kayıpları
6. Kulak hastalıkları ve Mikrocerrahisi
7. Vertigo
8. Fasiyal sinir hastalıkları
9. Baş Boyun Kitleleri ve Cerrahisi
10. Baş Boyun Kanserleri


Katıldığı Bazı Mesleki Kurslar ve Toplantılar
1. Koklear İmplantasyon ve İşitme Kayıpları- Münih (2014), Varşova (2015),
2. Temporal Kemik Cerrahisi Kursu- Berlin (2012), Innsbruck (2014), Gaziantep (Eğitici olarak, 2013)
3. Vertigo ve Meniere Hastalığı- Roma (2015), Moskova (2015)
4. Kulak Cerrahisi- Uluslararası Kolesteatom Kongresi-Antalya (2008)
5. Sinüs Cerrahisi-İleri Endoskopik Cerrahisi Kursu- İzmir (2012)
6. Baş-Boyun Cerrahisi-Pittsburgh Üniversitesi Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, ABD (2013)
7. 7. Koklear İmplantasyon, Otoloji-Nörootoloji ve Odyoloji Kongresi-Gaziantep (Konuşmacı ve Düzenleyici olarak, 2013)
8. 8. Koklear İmplantasyon, Otoloji-Nörootoloji ve Odyoloji Kongresi-Samsun (Konuşmacı olarak, 2015)
9. 32. Videokonferanslar- Adana (Konuşmacı olarak, 2014)
10. 33. Videokonferanslar- Adana (Konuşmacı olarak, 2015)
11. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi

Sertifikalar
1. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi YETERLİK BELGESİ
2. Pek çok kongrede ve bilimsel toplantıda katılımcı, eğitici ve konuşmacı olarak sertifikalarım bulunmaktadır.
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1.A. Ceylan, F. Celenk, Y.K. Kemaloğlu., Y.A.Bayazit, N. Göksu, S.Ozbilen. Impact of prognosticfactors on recoveryfromsuddenhearingloss. J LaryngolOtol. 2007;121(11):1035-40.
A2.A. Ceylan, F.Ileri, F. Celenk, M.Yilmaz, S. Uslu. Upperlateralcartilageinnermucoperichondrialflaptechniquefortherepair of nasalseptalperforation. ORL J OtorhinolaryngolRelatSpec. 2007;69(4):245-50.
A3.A. Ceylan, T. Akçam, E.Karatas, F. Celenk. Neckswellingfollowing a vigorousneckmassage. Diagnosis: cervicallymphocele. Neth J Med. 2007;65(9):338.
A4. A. Ceylan, K. Asal, F. Celenk, S. Uslu. An angiomatousnasalpolyp: a veryrarevariant of sinochoanalnasalpolyps. B-ENT. 2007;3(3):145-7.
A5.F. Celenk, Y.A.Bayazit, M.Yilmaz, Y.K.Kemaloglu, K. Uygur, A. Ceylan, E. Korkuyu. Tonsillarregrowthfollowingpartialtonsillectomywithradiofrequency. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2008;72(1):19-22.
A6.A. Ceylan, M.KaganDegerliyurt, F. Celenk, M.S. Ataç, S. Sabri Uslu.Haemangiopericytoma of the hard palate. DentomaxillofacRadiol. 2008;37(1):58-61.
A7.A. Ceylan, F. Celenk, A. Poyraz, S. Uslu. Pleomorphic adenoma of thenasal
columella. PatholResPract. 2008;204(4):273-6.
A8.B.Gunduz, Y.A.Bayazit, F. Celenk, C.Saridoğan, A.G.Guclu, E.Orcan, J.Meray.
Absence of contralateralsuppression of transientlyevokedotoacousticemissions in fibromyalgiasyndrome. J LaryngolOtol. 2008;122(10):1047-51.
A9.A.Ceylan , Y.A.Bayazit, Y.K.Kemaloglu, M.Yilmaz, F. Celenk,N.Goksu, S.Ozbilen.Comparison of theoutcomes of fourdifferenttreatmentprotocols in idiopathicsuddenhearingloss. J IntAdvOtol 2008;4(3):176-183
A10.A. Ceylan, F. Celenk, M.Yilmaz. Unilateralvocalfoldagenesis: an unusualcause of dysphonia. B-ENT. 2008;4(2):121-2.
A11.A. Ceylan, A.Köybaşioğlu, F. Celenk, O.Yilmaz, S. Uslu. Surgicaltreatment of elongatedstyloidprocess: experience of 61 cases. Skull Base. 2008;18(5):289-95.
A12.Y.A.Bayazit, M.Yilmaz, E. Erdal, T.U.Ciftci, A. Ceylan, O.Kokturk, F. Celenk,
Y.K.Kemaloglu. Role of nitricoxidesynthase gene intron 4 andexon 7polymorphisms in obstructivesleepapneasyndrome. EurArchOtorhinolaryngol. 2009;266(3):449-54.
A13.A.Ceylan, Y.Bayazit, M.Yilmaz, F.Celenk, I.Bayramoglu, K.Uygur, N.Goksu, S.Ozbilen, I.Akyildiz, E.Korkuyu. Extracranialcomplications of chronicotitismedia. J IntAdvOtol 2009;5(1):51-55.
A14.Y.A.Bayazit, F. Celenk, M.Duzlu, N.Goksu. Management of cerebrospinalfluidleakfollowingretrosigmoidposteriorcranial fossa surgery. ORL J OtorhinolaryngolRelatSpec. 2009;71(6):329-33.
A15.İ.Akyildiz, Y.A.Bayazit, A. Ceylan, M.Yilmaz, H.Jafari, F. Celenk, S.Ozbilen. Use of IntratympanicDexamethasone as a SalvageTreatment in IdiopathicSudden
HearingLoss. Int. Adv. Otol. 2009; 6:(1) 25-28.
A16. Y.A.Bayazit, F. Celenk, A.G.Gunduz, B.Gunduz, N.Ondag, J. Meray.Vestibularevokedmyogenicpotentials in patientswithfibromyalgiasyndrome. J LaryngolOtol. 2010;124(6):610-5.
A17. M. Deniz, Y.A.Bayazit, F. Celenk, H. Karabulut, A.Yilmaz, B.Gunduz, C.Saridogan, M.Dagli, E. Erdal, A.Menevse. Significance of serotonintransporter gene polymorphisms in tinnitus. OtolNeurotol. 2010 Jan;31(1):19-24.
A18. F. Celenk, M.Yilmaz, K. Asal, O. Ekinci, N. Tokgöz. AIDS relatedprimaryKaposi’ssarcoma of thenasopharynx. EarNoseThroat J. 2011 Jun;90(6):E1-4.
A19.E. Baysal, S.Taysi, NAksoy, M. Uyar, F. Celenk, Z.A. Karatas, M. Tarakcioglu, H. Bilinç, S.Mumbuç, M.Kanlikama.Serum paraoxonase, arylesterase activity and oxidative status in patients with obstructive sleep apnea syndrome (OSAS).Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2012 16(6):770-4.
A20. T. Ceylan, H. Fırat, G. Kuran, S. Ardıç, E. Bilgin, F. Celenk. QuickDiagnosis in ObstructiveSleepApneaSyndrome: WatchPAT-200.Iran RedCrescentMed J. 2012 Aug;14(8):475-8.
A21.F. Celenk, E. Baysal,Z.A. Karatas, C. Durucu, S. Mumbuç, M. Kanlıkama. Paranasalsinusosteomas. J CraniofacSurg. 2012 Sep;23(5):e433-7.
A22.F. Celenk, S.Erkilic, C. Durucu, E. Baysal, M.Kanlikama. Latemetastasis of an intracranialmeningiomatothe hard palate. J CraniofacSurg. 2012 Nov;23(6):1912-4
A23.E. Baysal,N. Aksoy, F. Kara, S. Taysi, A.Taşkın, H. Bilinç, C.Cevik, F.Celenk, M. Kanlıkama. Oxidative stress in chronic otitis media.Eur Arch Otorhinolaryngol.2013 Mar;270(4):1203-8.
A24.E. Baysal, S.Oguzkan-Balci, O.Tunc, F. Celenk, M. Deniz, M.Kanlikama, M. Kahraman, S. Pehlivan. Thepolymorphisms of the MBL2 and MIF genesassociatedwithPediatricCochlearImplantPatients. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2013 Mar;77(3):338-40.
A25.E. Baysal, I. Erkutlu, A. Mete, M. Alptekin, A. Oz, Z.A. Karatas, F. Celenk, S. Mumbuc, M. Kanlıkama. Complicationsandtreatment of chronicotitismedia: A retrospectiveanalysis of 82 patients.J CraniofacSurg 2013 Mar;24(2):464-7.
A26. E. Baysal, O. Tunç, T.Baglam, C. Durucu, A.Oz, Z.A.Karatas, M. Polat, F. Celenk, S.Mumbuc, M.Kanlikama.Systemicsteroidversuscombinedsystemicandintratympanicsteroidtreatmentforsuddensensorineuralhearingloss. J CraniofacSurg. 2013 Mar;24(2):432-4.
A27.F. Celenk, I.Bayramoglu, A.Yilmaz, A.Menevse, Y.Bayazit.Expression of Cyclooxygenase-2, 12-lipoxygenase andInducibleNitricOxideSynthase in HeadandNeckSquamous Cell Carcinoma. J CraniofacSurg2013 Jul;24(4):1114-7.
A28.F. Celenk, C.Gokcen, N. Celenk, E. Baysal, C. Durucu, M.Kanlikama. Associationbetweenthe self-insertion of nasalandauralforeignbodiesandattention-deficit/hyperactivitydisorder in children.Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2013 Aug;77(8):1291-4.
A29. F. Celenk, S.Mumbuc, C. Durucu, Z.A.Karatas, I. Aytaç, E. Baysal, M. Kanlikama. Pediatricendonasalendoscopicdacryocystorhinostomy. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2013 Aug;77(8):1259-62.
A30.F. Celenk, C. Durucu, E. Baysal, Z.A.Karatas, M. Polat, K. Bakir, S.Mumbuc, M.Kanlikama. Management of upperaerodigestivetractamyloidosis. AnnOtolRhinolLaryngol. 2013 Aug;122(8):535-40.
A31.F. Celenk, T.Baglam, E. Baysal, C. Durucu, Z.A.Karatas, S.Mumbuc, M.Kanlikama.Management of incuslongprocessdefects: incusinterpositionversusincudostapedialrebridgingwith bone cement. J LaryngolOtol. 2013 Sep;127(9):842-7.
A32. A. Ceylan, K. Asal, F. Celenk, A.Köybaşioğlu. Parotidglandinvolvement as a presentingfeature of Wegener'sgranulomatosis.SingaporeMed J. 2013 Sep;54(9):e196-8.
A33. F. Celenk, E. Baysal, I. Aytac, C. Durucu, I. Sari, S. Mumbuc, M. Kanlikama. Incidenceandpredictors of malignancy in childrenwithpersistentcervicallymphadenopathy. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2013
A34. Baysal E, Gulsen S, Aytac I, Celenk F, Ensari N, Taysi S, Binici H, Durucu C, Mumbuc S, Kanlikama M. Oxidative stress in otosclerosis. Redox Rep. 2016 Jul
8:1-5.
A35. Erkilic S, Celenk F, Bozdag Z. Association between Tumor Size and Bilateral Involvement in Papillary Thyroid Carcinoma. J Thyroid Res. 2016;2016:8470252.
A36. Bayazit Y, Kosaner J, Celenk F, Somdas M, Yilmaz I, Altin G, Cevizci R, Yavuz
H, Ozluoglu L. Auditory brainstem implant in postlingual postmeningitic patients. Laryngoscope. 2016 Aug;126(8):1889-92.
A37. Celenk F, Gulsen S, Gonuldas B, Baysal E, Durucu C, Kanlikama M, Mumbuc S. Isolated sphenoid sinus disease: An overlooked cause of headache. J Craniomaxillofac Surg. 2015 Nov;43(9):1914-7.
A38. Celenk F, Gulsen S, Baysal E, Aytac I, Kul S, Kanlikama M. Predictive factors for malignancy in patients with persistent cervical lymphadenopathy. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016 Jan;273(1):251-6.
A39. Çelenk F, Cevizci R, Altınyay Ş, Bayazıt YA. Cochlear Implantation in Extraordinary Cases. Balkan Med J. 2015 Apr;32(2):208-13.
A40. Polat M, Celenk F, Baysal E, Durucu C, Kul S, Mumbuc S, Kanlikama M. Effectiveness and Safety of Selective Neck Dissection in Lymph Node-Positive Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck. J Craniofac Surg. 2015 Jul;26(5):e380-3.


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. A. Ceylan, F. Çelenk, M. Yılmaz, O. Gökdoğan, E. İnal. Nonvestibularschwannomas of theheadandneck. AAO-HNSF Annual Meeting, Boston, USA, September 2010.
B2. S. Erkilic, A. Ozkur, F. Celenk. Diagnosticefficacy of ThinPrepmethod in ultrasoundguidedfineneedleaspiration of cervicallymphnodes. Cytopathology. 2012;23 (suppl.1): 111-112, 37th Congress of Cytology, Dubrovnik-Cavtat, Crotia, October2012.
B3. S. Erkilic, A. Ozkur, U. Elboga, F. Celenk, M. Kanlikama. Axillarylymphnodemetastasis of papillarythyroidcarcinomashowinganaplastictransformationwithcutaneousmetastasis. Virchows Archiv.2012;461(suppl.1); S100, 24th EuropeanCongress of Pathology, Prague, CzechRepublic, September 2012.
B4. E. Baysal, S. Oğuzkan Balcı, O. Tunç, M. Kahraman, F. Celenk, M. Deniz, C. Durucu, M. Kanlıkama. Association of EndothelialNitricOxideSynthetase Gene VariationswithCongenitalSensorineuralHeraingLoss in PediatricPatients. 11th EuropeanSymposium on PaediatricCochlearImplantation, İstanbul, Türkiye, May 2013.
B5. E. Baysal, S. Pehlivan, F. Celenk, M. Nacak, M. Deniz, O. Tunç, C. Durucu, M. Kanlikama, S. OguzkanBalci. No associationbetweenCytokine gene (TGF-β1 and IL-10) haplotypes /expressionsandPediatricCochlearImplantpatients. 11th EuropeanSymposium on PaediatricCochlearImplantation, İstanbul, Türkiye, May 2013.
B6. E. Baysal, S. Oğuzkan Balcı, F. Celenk, M. Kahraman, M. Deniz, O. Tunc, C. Durucu, S. Mumbuc, M. Kanlıkama, S. Pehlivan. CytokineGenesPolymorphismsandExpressionPediatricCochlearImplantPatients: No Associationwith TNF-α (-308), and IL-6 (174), but the IFN-γ (+874)in AssociatedwiththeDisease in TurkishPatients.EuropeanJournal of Human Genetics. 2013;21(suppl.2);125,European Human Genetics Conference, Paris, France, June 2013.
B7. S. Pehlivan, E. Baysal, O. Tunc, M. Nacak, F. Çelenk, M. Deniz, C. Durucu, S. Mumbuc, M. Kanlıkama, S. Oğuzkan Balcı.Association of MitochondrialUncouplingProtein Gene 2 withCongenitalSensorineuralHearingLoss in PediatricPatients. EuropeanJournal of Human Genetics. 2013;21(suppl.2);126-127, European Human Genetics Conference, Paris, France, June 2013.


C2. Yazılan ulusal kitaplardaki bölümler:
C2.1. F. Çelenk, F. İleri. Editör: F. İleri, Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Ağrı (Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında NonsteroidAntiinflamatuvar İlaçların Kullanımı), 113-143 pp., Ankara, Bilimsel Tıp Yayınevi, 2010.
C2.2. G.K. Talu, S. Dinçer, F. Çelenk. Editör: G.K. Talu, Ağrı Tedavisinin Genel Prensipleri (Ağrılı Hastada Analjezik Tedavi), 29-77 pp., Ankara, Bilimsel Tıp Yayınevi, 2010.
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1.F.Çelenk, İ.Bayramoğlu. Ani İşitme Kaybı. Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi 2006;2(28):28-35.
D2.E.Baysal,F. Çelenk,İ. Bayramoğlu.VestibülerNörit. Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi 2006;2(49):8-10.
D3.F. Çelenk, A.Ceylan, A.Köybaşıoğlu, İI Gönül. Erişkin Hastada ServikalKistikLenfanjiom: Olgu Sunumu.Kbb-Forum 2006;5(1):62-65.
D4.A. Ceylan, F. Çelenk. Tıkayıcı Uyku ApnesininKardiyovasküler, Pulmoner ve Nörolojik Sonuçları. Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi’nde Güncel Yaklaşımlar 2006;2(4):19-24.
D5.A.Ceylan, F.Çelenk, M.Yılmaz, F.İleri. Orbitaya Uzanan Etmoid Sinüs OsteomununEndonazal Endoskopik Yaklaşımla Çıkarılması Kbb-Forum 2007;6(1):30-32.
D6.K.Uygur, E. Baysal, N. Ensari, F. Çelenk. Distribution of AllergensAmongAllergicRhinitisPatientsLiving in the Ankara Region. Gazi Tıp Dergisi/Gazi MedicalJournal 2007: 18(2):70-73.
D7.A. Ceylan, F. Celenk, H. Tutar. Tıkayıcı Uyku Apnesi Sendromunda FarmakoterapilerKbb-Forum 2007;6(3):98-104.
D8.A. Ural, A. Ceylan, E.Inal, F. Celenk. A case of greateroccipitalnevre schwannomacausingneuralgia. Kulak Burun BogazIhtisDerg. 2008Jul-Aug;18(4):253-6.
D9. Y.A. Bayazit, F. Celenk, N. Goksu. Tinnitus tedavisinde koklear sinirin mikrovaskülerdekompresyonu. Türkiye Klinikleri Kulak Burun Boğaz Dergisi 2010;3(2):77-82.
D10. B. Gündüz, F. Çelenk, Y.A. Bayazıt. Orta Kulağa İmplante Edilen İşitme Cihazları ve Beyin Sapı İmplantı. Türkiye Klinikleri Kulak Burun Boğaz Dergisi 2010;3(4):38-46.
D11. V. Ergin, A. Yılmaz, F. Celenk, S. Uslu, F.Ileri, A.Menevşe. The role of COX-2, ALOX12 andiNOSgenes in nasalpolyposis. Kulak Burun BogazIhtisDerg. 2012;22(5):254-8.
D12.E. Baysal,F. Çelenk, C. Durucu, Z.A. Karataş, M. Polat, S. Mumbuç, M. Kanlıkama. Parotis bezi tümörleri: 207 vakanın analizi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;9(2):55-57.
D13. F. Çelenk, K.Tümüklü, Z.A. Karataş, C. Durucu, E. Baysal, M.Kanlıkama. Bilateral Vokal Kord Paralizilerinde PosteriorUnilateralTransversKordotominin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi. TurkArchOtolaryngol 2013;51:83-86
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1.F. Çelenk, Y. Kızıl, A. Ceylan, U. Aydil, M. Yılmaz, F. İleri, A. Köybaşıoğlu. Paranazal sinüs tümörleri: klinik tecrübemiz. 28. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi özet kitabı, s:46, Antalya, Mayıs 2005.
E2. A. Ceylan, F. Çelenk, M. Yılmaz, F. İleri. Ethmoidsinusosteoma: a casereport. 28. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi özet kitabı, s:155, Antalya, Mayıs 2005.
E3. A.Ceylan, A. Ural, E. İnal, F. Çelenk, M. Yılmaz. Suboksipital bölgede schwannom: olgu sunumu. 28. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi özet kitabı, s:155, Antalya, Mayıs 2005.
E4. A.Ceylan, F. İleri, F. Çelenk, S. Uslu, M. Yılmaz. Primerspontan BOS rinoresinin endoskopik tedavisi: olgu sunumu. 28. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi özet kitabı, s:155, Antalya, Mayıs 2005.
E5.F. Çelenk, A. Ceylan, A. Köybaşıoğlu, İ.I. Gönül. Erişkin hastada servikalkistiklenfanjiom: olgu sunumu. 28. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi özet kitabı, s:177, Antalya, Mayıs 2005.
E6. A. Ceylan, M. S. Ataç, E. Yücel, F. Çelenk, E. Delilbaşı, E. Erkmen, B. Tokman. Orbital Uzanım Gösteren MaksillerOdontojenikKeratokist. 29. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi bildiri özet kitabı, s:202, Antalya, Mayıs 2007.
E7. A. Ceylan, F. İleri, S. S. Uslu, M. Yılmaz, F. Çelenk. Primerspontan beyin omurilik sıvısı rinoresininendonazal endoskopik tedavisi. 29. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi bildiri özet kitabı, s:173, Antalya, Mayıs 2007.
E8.A.Köybaşıoğlu, M. Akmansu, D. Yamaç, A. Ceylan, F. Çelenk. İleri evre larenks kanserlerinde organ koruma protokolleri:klinik tecrübemiz. 29. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi bildiri özet kitabı, s:154, Antalya, Mayıs 2007.
E9.K.Uygur, A. Ceylan,F. Çelenk, R. Cevizci, N. Ensari. Ankara yöresinde alerjik rinitli hastalarda alerjen dağılımı. 29. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi bildiri özet kitabı, s:189, Antalya, Mayıs 2007.
E10.F. Çelenk, A. Ceylan, M. Yılmaz, E. İnal, N. Göksu, A. Köybaşıoğlu, Y. Bayazıt, İ. Bayramoğlu. Baş boyun bölgesi glomus tümörlerinde tanı ve tedavi. 29. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi bildiri özet kitabı, s:209, Antalya, Mayıs 2007.
E11. A. Ceylan, M. Yılmaz, F. Çelenk, O. Gökdoğan, N. Göksu, Y. Bayazıt, K. Uygur, İ. Bayramoğlu. Akustik nörinom cerrahisi sonrası hipoglossal-fasiyal sinir anastomozu: klinik tecrübemiz. 29. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi bildiri özet kitabı, s:185, Antalya, Mayıs 2007.
E12.F. Çelenk, A. Ceylan, M. Yılmaz, Y. Bayazıt, K. Uygur, İ. Bayramoğlu, N. Göksu, S. Özbilen. Kronik otitismedia komplikasyonları:klinik tecrübemiz. 29. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi bildiri özet kitabı, s:201, Antalya, Mayıs 2007.
E13. A. Ceylan, F. İleri, S. Uslu, M. Yılmaz, T. Çatlı, K. Uygur, N. Ensari, F. Çelenk. İzole frontal sinüs problemlerine klinik yaklaşımımız. 29. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi bildiri özet kitabı, s:174-175, Antalya, Mayıs 2007.
E14. A.Ceylan, F. İleri, N. Ensari, S. Uslu, M. Yılmaz, K. Uygur, D. Girgin, F. Çelenk. Akut invaziffungalrinosinüzitlere klinik yaklaşımımız. 29. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi bildiri özet kitabı, s: 175-176, Antalya, Mayıs 2007.
E15. A.Ceylan, Y. Bayazıt, Y. Kemaloğlu, M. Yılmaz, F. Çelenk, N. Göksu, S. Özbilen. İdiopatik ani işitme kaybında farklı tedavi protkollerinin iyileşme üzerine etkisi. 29. Ulusal Türk Otolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi bildiri özet kitabı, s:12, Antalya, Mayıs 2007.
E16. F. Çelenk, E. Baysal, C. Durucu, Z.A. Karataş, İ. Aytaç, S. Mumbuç, M. Kanlıkama.KoanalatrezilerinEndonazal Endoskopik Cerrahi ile Tedavisi. 34. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya,Ekim 2012.
E17. C. Durucu, F. Çelenk, E. Baysal, Z.A. Karataş, M. Polat, S. Mumbuç, M. Kanlıkama. İnvertedPapillomların Cerrahi Tedavisi.34. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya,Ekim 2012.
E18.E. Baysal,F. Çelenk, C. Durucu, Z.A. Karataş, M. Polat, S. Mumbuç, M. Kanlıkama. Parotis Bezi Tümörlerinde Klinik Yaklaşım ve Cerrahi Tedavi.34. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya,Ekim 2012.
E19. Z.A.Karataş, F. Çelenk,E. Baysal, C. Durucu, K.Tümüklü, S. Mumbuç, M. Kanlıkama, Pediatrik Nazal Poliplerin Cerrahi Tedavisi 34. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi,Antalya,Ekim 2012.
E20.F. Çelenk, C. Durucu, E. Baysal, Z.A. Karataş, S. Mumbuç, M. Kanlıkama. Ekstrakraniyel Baş ve Boyun Bölgesi Şvannomları,Antalya,Ekim 2012.
E21.S. Erkılıç, F. Çelenk, Z. Bozdağ. Papillertiroidkarsinomlarındabilateralite. Türk Patoloji Dergisi. 2012; 28 (suppl.):91, 22. Ulusal Patoloji Kongresi, Antalya, Kasım 2012
E22.G. Ak, N. Bayram, M. Özkarslı, F. Çelenk. HerediterAnjıoödem Olgusunun Perioperatif Tedavi Yönetimi. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, Antalya, Nisan 2013.