Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Anasayfa / Hekimlerimiz

HEKİMLERİMİZ


Doç. Dr. Gülay YETKİN

Adı Soyadı

Doç. Dr. Gülay YETKİN

Bölüm

Klinik Mikrobiyoloji

E-Posta

info@imchospital.com

Özgeçmiş

Üniversite: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (1996)

Uzmanlık: Ankara Dışkapı Eğitim Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Klin.(2001)

Doçent: İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD.( 2010)

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği

Viral Hepatitle Savaşım Derneği

Türk İmmünoloji Derneği

 

Ödüller :

Genç Araştırmacı Ödülü(Young Investigator Awards):

 XXIII.Congress of European Society of Cardiology, 1-5 September, 2001, Stockholm, Sweden. Yetkin E, Erbay AR, Turhan H, Ileri  M, Balci M, Yetkin G, Cehreli S, Demirkan, D. Evidence of ongoing inflammation in patients with rheumatic mitral stenois: Increased levels of cellular adhesion molecules.

 

 

ESERLER

. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. A pneumonia case caused by Cedecea lapagei Yetkin G, Ay S, Kayabaş Ü, Gedik E, Güçlüer N, Çalışkan A. Bulletin of Mikrobiyology. 2008 Oct;42(4):681-4. Turkish.

 

 1. Engin-Üstün Y, Ustün Y, Türkçüoğlu I, Mutlu Meydanlı M, Kafkaslı A, Yetkin G. Short-term effect of tibolone on C-reactive protein in hypertensive postmenopausal women. Arch Gynecol Obstet. 2009 Mar;279(3):305-9.

 

 1. Begec Z, Gulhas N, Toprak I, Yetkin G, Kuzucu C, Ersoy O. Comparison of the antibacterial activity of lidocaine 1% versus alkalinized lidocaine in vitro. Current Therapeutic Research 2007;68(4): 242-248.

 

4.Bayraktar MR, Yetkin G, Iseri L. Infantile meningitis due to Salmonella enteritidis. Indian J Pediatr. 2007 Feb;74(2):206. No abstract available.

 

 1. Yetkin G, Kuzucu C, Güçlüer N. [Distribution of bacteria isolated from urine cultures in Malatya University Hospital laboratory (letter)]. Bulletin of Mikrobiyology 2006 Oct;40(4):445-6. Turkish.

 

 1. Yetkin G. Chlamydia pneumoniae and coronary artery disease: controversial results of serological studies. Int Immunopharmacol. 2006 Sep;6(9):1524-5. Epub 2006 May 22.

 

 1. Engin-Ustün Y, Ustün Y, Meydanli MM, Kafkasli A, Yetkin G. Are polycystic ovaries associated with cardiovascular disease risk as polycystic ovary syndrome? Gynecol Endocrinol. 2006 Jun;22(6):324-8.

 

8-Yetkin G, Otlu B, Cicek A, Kuzucu C, Durmaz R. Clinical, microbiologic, and epidemiologic characteristics of Pseudomonas aeruginosa infections in a University Hospital, Malatya, Turkey. Am J Infect Control. 2006 May;34(4):188-92.

 1. Yetkin G. Is seropositivity enough to show the association between coronary artery disease and Chlamydia pneumoniae and Helicobacter pylori infection? Int J Cardiol. 2006 Nov 18;113(3):432-4.

 

 1. Yetkin G, Ozerol IH, Erbay AR, Durmaz R.Effect of coronary angioplasty on Helicobacter pylori IgG antibody: lack of association between high sensitive C reactive protein and Helicobacter pylori IgG antibody levels. Int J Cardiol. 2005 Sep 1;103(3):340-2.

 

 1. Kuzucu C, Yetkin G, Kocak G, Nisanoglu V. An unusual case of pericarditis caused by Cardiobacterium hominis. J Infect. 2005 May;50(4):346-7.  

 

 1. Yetkin G, Yetkin E, Aksoy Y, Gurbuz OA, Mert A. Changes in antibody titers against Chlamydia pneumoniae after coronary angioplasty. Int J Cardiol. 2004 Jun;95(2-3):293-7.

 

 1. Yetkin E, Yetkin G, Tandogan I, Kocabas NA, Ileri M, Ozdemir R, Kosar F, Turhan H, Cehreli S, Mert A. Detection of Chlamydia pneumoniae deoxyribonucleic acid in blood samples taken from coronary sinus after coronary angioplasty. Am J Cardiol. 2002 Jul 15;90(2):179-81.

 

 1. Yetkin E, Erbay AR, Ileri M, Turhan H, Balci M, Cehreli S, Yetkin G, Demirkan D. Levels of circulating adhesion molecules in rheumatic mitral stenosis. Am J Cardiol. 2001 Nov 15;88(10):1209-11.

 

 1. Yanik A, Yetkin E, Şenen K, Yetkin G, Göksel S. Vegetation due to Streptococcus viridans in a child with patent ductus arteriosus. International Journal of Cardiology 2000;72:189-191

 

 

 

 

. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1.  Yetkin Ö,Tek İ, Yetkin G, IrazM, “Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserli olgularda Serum Syndecan-1 Düzeyi” Solunum Hastalıkları 2010.

 1.  Yetkin G, Kılıç S, Söylemez H, AltunolukB, ÇalışkanA“ 6 Aylık Periodda Üroloji Klinik ve Polikliniğine Üriner Enfeksiyon Öntanısıyla Başvuran Hastaların Semptom ve Laboratuvar Profili  Yönünden İncelenmesi” Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi Dergisi 2010.
 2. Türkçüoğlu I, Engin Üstün Y, Üstün Y, Yetkin G, Retrospective analysis of culture results of cases with acute vulvovaginitis: University experience, Gynecology Obstetrics Reproductive Medicine 14;3(179-181) 2008

4.Yetkin G, Ay S, Yetkin Ö, Taştekin N, Güçlüer N, “Sigara İçiminin Nazofarinks’de Potansiyel Patojenlerin Taşıyıcılığına Etkisi” Erciyes Tıp Dergisi (Kabul edildi-baskıda)

5.Yetkin G, Ay S, Tekerekoğlu MS, İşeri LA. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi astanesine

Başvuran 1-18 Yaş Grubu Çocuklarda Epstein-Barr Virüs (EBV) Seroprevalansı. Flora 2008; 13 (2): 79-82.

 1. Begeç Z, Gulhas N, Toprak HI, Erdil F, Yetkin G, Ersoy MO. Alkalinize Bupivakain ve ropivakainin antibakteryel etkinliği. Türk Anestezi Reanimasyon  Dergisi 2007; 35(1): 11-15.

 

7.Özen M, Yoloğlu S, Işık Y, Yetkin G Turgut Özal Tıp Merkezi'ne Başvuran 0-16 Yaş Grubu Çocuklarda Anti-Hbs Seropozitifliği. Türk Pediatri Arşivi 2006;41(1):31-35

 

8.Yetkin G, Bayraktar Mr, Sivri N, Koşar F Ventriküler Septal Defekti Olan Hastada Chryseomonas Luteola İle Oluşan İnfektif Endokardit:Vaka Sunumu. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005;12(3):193-195

 

9.Yetkin G, Kuzucu Ç, Çalışkan A, Ay S Kan Kültürlerinde Üreyen Escherichia Coli'lerin Antibiyotik Duyarlılıkları, GSBL Oranları Ve Hastane Birimlerine Göre Dağılımı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2006;13(3):147-150

 

10.Yetkin G, Bayraktar Mr, Kılıç S Ateşle Gelen Böbrek Taşı Vakasında Mukormikoz İnfeksiyonu:Vaka Sunumu İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2006;13(2):103-104

 

11 -Kuzucu Ç, Yetkin G, Çalışkan A Bir Yıl İçerisinde Kan Kültürlerinden İzole Edilen Candida Türlerinin Dağılımı Ve Antifungal Duyarlılıkları Erciyes Tıp Dergisi 2007;29(2):115-119

 

12-Yetkin G, Kuzucu Ç, Serindağ A. Bir yıl içinde incelenen kan kültürlerinde üreyen bakterilerin dağılımı. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2006; 36(3): 155-159.

 

 

13. Yetkin G, Iraz M Malatya İlinde Bir Yıllık Sürede Laboratuvar Verilerine Göre Bruselloz Seroprevalansı. Antibiyotik Ve Kemoterapi (Ankem) Dergisi 2006;20(3):156-158

 

14. Tekerekoğlu MS, Bayraktar Mr, Yetkin G, Çiçek A, Nisanoğlu V Kalsifik Mitral Ve Aortik Kapak Darlığı Olan Hastada Aspergillus Flavus İnfeksiyonu İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2005;12(2):129-131

 

 

15.Yetkin G, Kuzucu Ç, Çalışkan A İdrarda Üreyen Escherichia Coli 'Lerin Geniş Spektrumlu Beta Laktamazlar Yönünden İrdelenmesi İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2006;13(4):249-252

 

16.Yetkin G, Kuzucu Ç, Bayraktar M, Iraz M İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeyoğun Bakımlarda Yatan Hastalarda Ve Hastane Personelinde Staphylococcus Aureus Ve MRSA Taşıyıcılığı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2006;13(2):91-93.

 

17. Yetkin G, Calışkan A, Özen M. Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz üreten Klebsiella suşlarının sıklığı. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2007; 37(2): 128-130.

 

 1. Gürbüz OA, Ülkar GB, Yetkin G, Ceryan N, Mert A. Comparison of the efficiencies of sulbactam-ampicilin and amoxicillin-clavulonic acid against Escherichia coli strains. Mikrobiyoloji Bülteni. 2001;35:219-22.