Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Anasayfa / Hekimlerimiz

HEKİMLERİMİZ


Doç. Dr. Harun AYDOĞAN

Adı Soyadı

Doç. Dr. Harun AYDOĞAN

Bölüm

Aneztezi ve Reanimasyon

E-Posta

drharunaydogan@yahoo.com

Özgeçmiş

ÖZGEÇMİŞ

 

1978 yılında Ankara’da doğdu. İlköğrenimini Ankara ve Osmaniye’de  lise öğrenimini Mersin’de tamamladıktan sonra 1996 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine başladı. 2002 yılında Tıp Fakültesinden mezun oldu ve aynı yıl Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD’da ihtisasına başladı. 2007 yılında uzmanlığını aldı. Mecburi hizmetini Malatya Devlet Hastanesinde tamamladı. 2010 yılında Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD’na yardımcı doçent olarak atandı. 2016 yılında doçentlik ünvanı aldı. 2016-2017’da Muğla’da görev yaptı. Ocak 2017’den beridir de Mersin İMC Hastanesinde çalışmaktadır.

 

  İlgi alanları

- Obstetrik anestezi

- Ağrısız Doğum

- Pediatrik anestezi

- Transplantasyon anestezisi

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve  Danışmanı

İntravenöz parasetamol’ün hemodinami ve karaciğer fonksiyonlarına etkisi ve postoperatif analjeziye katkısının araştırılması

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Kudret DOĞRU, Erciyes Üniversitesi, Kayseri 2007

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

Tamamlanmış

 1. Dr Halil Nacar-Akciğer Kist Hidatik Operasyonlarında Sevofluran Ve Desfluran Anestezilerinin Oksidatif Stres Parametreleri ve Prolidaz Enzim Aktivitesi Üzerine Etkileri 2011
 2. Dr Selda Yıdırım- Üroonkolojik Cerrahide Rejyonel ve Genel Anestezinin İmmün Sistem Üzerine Olan Etkilerinin Serum Stokinleri Aracılığı İle Karşılaştırılması 2011
 3. Dr Evren Büyükfırat- Alt ekstremitede iskemi-reperfüzyon oluşturulan ratlarda deksmedetomidin ve timokininin böbrek üzerine etkilerinin karşılaştırılması 2013

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 1. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
 2. Avrupa Havayolu Yönetimi Derneği (EAMS) 
 3. Türk Yoğun Bakım Derneği
 4. Mersin Tabib Odası

 

 

Katıldığı Bilimsel Kurslar

 1. Yoğun Bakım İçin Hemodinamik Monitorizasyon Kursu 2015
 2. TARD Eğitimi Geliştirme Kursu Modül III 2015
 3. Transözefagial Ekokardiyografi Kursu 2015
 4. Periferik Sinir ve Pleksus Bloklarında Ultrason Kursu 2010
 5. Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü Sempozyumu 2010
 6. Klinik Araştırmacı  Eğitim Porgramı  2010
 7. Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu 2009
 8. Klinik Nutrisyon Temel Eğitim Kursu 2005

Sertifikalar

 1. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası (2010)
 2. Avrupa Resussitasyon Konseyi İleri Yaşam Desteği Kursu Sertifikası (2012)
 3. İnönü Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD “Karaciğer Nakli” Eğitimi 2013
 4. Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği Yeterlik Kurulu Türkiye Board Belgesi (2014)

ESERLER

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
 2. Akin A, Esmaoglu A, Tosun Z, Gulcu N, Aydogan H, Boyaci A.Comparison of propofol with propofol-ketamine combination in pediatric patients undergoing auditory brainstem response testing. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2005;69(11):1541-5. Epub 2005 Jun 3.

 

 1. Ugur Fatih, Esmaoglu Aliye, Akin Aynur, Ors Sevgi, Aydogan Harun, Gulcu  Nebahat, Boyaci Adem. Does spinal anesthesia decrease the incidence of phantom pain? The Pain Clinic. 2006;18(2):187-193

 

 1. Yalcin S, Aydogan H, Serdaroglu H. Rocuronium-sugammadex as an alternative to  succinylcholine in electroconvulsive therapy. J Anesth. 2011;25(4):631. Epub 2011 May 25
 2. Yalcin S, Aydogan H, Yuce HH, Kucuk A, Boleken ME. Caudal anesthesia in Hurler’s syndrome. Paediatr Anaesth. 2011;21(12):1270-2.
 3. Aydoğan H, Yalcin S, Karahan MA, Büyükfrat E. Pancytopenia associated with levetiracetam treatment in Lafora's disease. Blood Coagul Fibrinolysis. 2012;23(2):175.
 4. Yalcin S, Aydogan H. Propofol and additives: please consider zebras besides horses when you hear hooves. Anesthesiology. 2012;116(2):492
 5. Yalcin S, Iynen I, Aydogan H, Yuce HH, Kucuk A, Bilgiç T. An uninvited guest in larynx: a case report. Paediatr Anaesth. 2012;22(4):417-419.

 

 1. Yalcin S, Aydoğan H, Selek S, Kucuk A, Yuce HH, Karababa F, Bilgiç T. Ketofol in electroconvulsive therapy anesthesia: two stones for one bird. J Anesth. 2012;26(4):562-567. Epub 2012 May 24.
 2. Kurkcuoglu IC, Ulas T, Eser I, Aydogan H, Hazar A, Sak ZH, Yalcin F, Aydin MS, Demir ME, Aksoy N. Evaluation of pre- and post-surgical oxidative stress parameters in patients with pulmonary cystic echinococcus. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2012;16(4):525-529.
 3. Demir ME, Ulas T, Dal MS, Eren MA, Aydogan H, Yalcin S, Camuzcuoglu A, Hilali NG, Aksoy N, Buyukhatipoglu H. Oxidative stress parameters and ceruloplasmin levels in patients with severe preeclampsia. Clin Ter. 2013;164(2):e83-87.
 4. Eser I, Ulas T, Kurkcuoglu IC, Aydogan H, Yalcin F, Sak ZH, Aydin MS, Hazar A, Demir ME, Aksoy N. Evaluation of ceruloplasmin levels in patients with pulmonary cystic echinococcus. Clin Ter. 2013;164(2):e89-92.
 5. Harun Aydogan, Tımuçin Aydogan, Ahmet Uyanikoglu, Ahmet Kucuk, Hasan Husnu Yuce, Mahmut Alp Karahan, Evren Buyukfirat, Saban Yalcin. Propofol-ketamıne combinatıon has shorter recovery times wiıth similar Hemodynamics compared to propofol alone in upper gastrointestinal endoscopy in adults. A randomized trial. Acta Medica Mediterranea, 2013;29 (2):259-64
 6. Ahmet Kucuk, Funda Yalcin, Hasan Husnu Yuce, Fatima Nurefsan Boyaci, Mehmet Salih Aydin, Zekeriya Kaya, Tekin Bilgic, Mahmut Alp Karahan, Harun Aydogan, Sema Yıldız, Saban Yalcin. Forty-five degree wrist elevetion is optimal for ultrasonography guided long axis radial artery cannulation both for young and elderly subjects. Acta Medica Mediterranea, 2013;29 (2):291-94
 7. Yalcin S, Aydoğan H, Yuce HH, Kucuk A, Karahan MA, Vural M, Camuzcuoğlu A, Aksoy N. Effects of sevoflurane and desflurane on oxidative stress during general anesthesia for elective cesarean section. Wien Klin Wochenschr. 2013;125(15-16):467-73.  Epub 2013 Jul 17
 8. Yalcin S, Ulas T, Eren MA, Aydogan H, Camuzcuoglu A, Kucuk A, Yuce HH, Demir ME, Vural M, Aksoy N. Relationship between oxidative stress parameters and cystatin C levels in patients with severe preeclampsia. Medicina (Kaunas). 2013;49(3):118-23.
 9. , Kucuk A, Boyacı FN, Yuce HH, Yalcin F, Altay N, Aydın MS, Buyukfırat E, Yalcin S. Optimal wrist position for long and short axis ultrasound guided radial artery cannulation. Clin Ter. 2013;164(4):e253-7.
 10. Yildiz S, Yuce HH, Kucuk A, Aydogan H. Doppler sonography as a potential screening tool for preanaesthetic evaluation. Eur J Anaesthesiol. 2014;31(2):117.

A18. Yalcin S, Aydoğan H, Kucuk A, Yuce HH, Altay N, Karahan MA, Buyuk Rat E, Camuzcuoğlu A, Incebıyık A, Yalcin F, Aksoy N. Supplemental oxygen in elective cesarean section under spinal anesthesia: handle the sword with care. Rev Bras Anestesiol. 2013;63(5):393-7. Epub 2013 Nov 19

 1. Altay N, Yüce HH, Küçük A, Aydoğan H, Yalçin S, Yildirim ZB. Anesthetic management in hydatid disease: a review of 435 cases. Clin Ter. 2014;165(2):e90-3.
 2. Aydoğan H, Kucuk A, Yuce HH, Karahan MA, Ciftci H, Gulum M, Aksoy N, Yalcin S. Adding 75mg pregabalin to analgesic regimen reduces pain scores and opioid consumption in adults following percutaneous nephrolithotomy. Braz J Anesthesiol. 2014;64(5):335-42. Epub 2013 Oct 25.
 3. Altay N, Yüce HH, Aydoğan H, Dörterler ME. Airway management in newborn with Klippel-Feil syndrome.Brazilian Journal of Anesthesiology. 10.1016/j.bjan.2014.03.006
 4. N.Altay, S.Yalçın, H. AYDOĞAN, A. Küçük, H.H.Yüce. Effects of end tidal CO2 and venous CO2 levels on postoperative nausea and vomiting in paediatric patients. European Review for Medical and Pharmacological Sciences. 2015; 19: 4254-4260.
 5. Nuray Altay, Mahmut Alp Karahan, Evren Büyükfırat, Aytekin Yeşilay, Hasan Hüsnü Yüce, Harun Aydoğan, Sezen Koçarslan, Hatice Sezen. A combination of dexmedetomidine and thymoquinone is better able to prevent ischemia reperfusion injuries in the liver: an experimental study in rat model. Int J Clin Exp Med

2016;9(2):2521-2527.

 1. Karahan MA, Yalcin S, Aydogan H, Büyükfirat E, Kücük A, Kocarslan S, Yüce HH, Taskın A, Aksoy N. Curcumin and dexmedetomidine prevents oxidative stress and renal injury in hind limb ischemia/reperfusion injury in a rat model. Ren Fail. 2016

Jun;38(5):693-8.

 1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

B1.  Erol K, Yalcin S, Aydogan H, Buyukfırat E, Karahan M, Mordeniz C, Aksoy N. Comparıson Of The Effects Of Propofol, Dexmedetomıdıne And Mıdazolam On Sedatıon And Oxıdatıve-Antıoxıdant System In Crıtıcally Ill Patıents. 2011 18.th Intensive care symposium, İstanbul, Turkey

B2. S. Yildirim, H. Aydogan, S. Yalcin, H. Ciftci, A. Kucuk, T. Bilgic, F. Zeyrek. Comparison of the Effects of Spinal and General Anesthesia on Interleukine 2- 4- 6 of Urooncologic Patients, World Anesthesia Convention (NWAC), April 2012, İstanbul, Turkey B3. A.Dalyan, S. Yalcin, Z. Baysal, H. Aydogan, H.H. Yuce, E. Buyukfirat, A. Taşkın, H. Bilinç, N. Aksoy. The Effects of Crystalloids and Colloids on Oxidative Stress and Prolidase Enzyme Activity and Hemodynamics of Patients Operated with Spinal Anesthesia, World Anesthesia Convention(NWAC), April 2012, Istanbul, Turkey B4. S. Yalcin, H.H. Yuce, H. Aydogan, A. Kucuk, I. Havlioglu.Acute Carbamazepine Poisoning Treated with Charcoal Hemoperfusion Successfully.World Anesthesia Convention(NWAC),  April 2012, Istanbul, Turkey B5. S. Yalcin, B. Çelik, H. Aydogan, H.H. Yuce, A. Kucuk, T. Bilgic. Spontaneous Intracerebral Hemorrhage in Patient with Hellp Syndrome: Case Report. World Anesthesia Convention(NWAC),  April 2012, Istanbul, Turkey 

 1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler :
 2. .Yard.Doç.Dr.Harun Aydoğan (çeviri), Prof.Dr. Yüksel Keçik, Prof.Dr. Zekeriyya Alanoğlu, (çeviri editörleri), Anesteziyoloji Yan Dal Yeterlik Sınavları İçin Başarılı Olanların Kılavuzu 1.Baskı (26.Bölüm Anestezi Uygulamasında Özel Durumlar), 393-402 pp., Ankara, Güneş Tıp Kitabevleri, 2013
 3. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
 4. Uğur F, Akin A, Esmaoğlu A, Doğru K, Ors S, Aydoğan H, Gülcü N, Boyaci A. Alt ve üst ekstremite amputasyonlarının fantom ağrısı ve fantom ekstremite hissi yönünden karşılaştırılması. Ağrı. 2007;19(1):50-6.
 5. Harun Aydoğan, Kudret Doğru, Şevki Erdem, Cihangir Biçer, Recep Aksu, Adem Boyacı . Major Ortopedik Cerrahilerde iv Parasetamolün Hemodinamik Göstergelere ve Karaciğer Fonksiyonlarına Etkisi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2008,30(2):71-7
 6. Yalçın Ş, Aydoğan H, Büyükfırat E, Çiçek A, Karahan MA. Şanlıurfa’da yoğun bakımda takip edilen akut zehirlenme olgularının değerlendirilmesi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2010;7(3):77-80 
 7. M.A Karahan, H.Aydoğan, Ş.Yalçın, AC Köylüoğlu, MY Özkul. Gebelikte Guillain-Barre Sendromu. Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği Dergisi 2011; 39 (5):281-4
 8. Beyazoglu O, Yalçın Ş, Aydoğan H, Karahan MA, Büyükfırat E, Bilgiç T, Mordeniz C, Zeyrek F. Spinal Anestezi Uygulanan Hastalarda Sedasyon Amacıyla Kullanılan Propofol Ve Deksmedetomidinin Hemodinamik Parametreler Ve Serum Il-6 Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması.  Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2011;8(3):100-7
 9. Karahan MA, Aydoğan H, Nacar H, Yücel T, Yalçın Ş.Prilokain sonrası methemoglobinemi: Bir olgu sunumu. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2011;8 (3): 123-4 
 10. , Yalçın Ş, Küçük A, Yüce HH, Bilgiç T, Karakaş E, Boyacı N. Ultrasonografi eşliğinde internal juguler katater uygulamalarında ilk tecrübelerimiz. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2011;8 (3):92-5
 11. Yalçın Ş, Aydoğan H, Serdaroğlu H, Yıldız S, Büyükfırat E, Karahan MA, Bilinç H, Taşkın A, Terzi A, Aksoy N. Safra Taşları İçin Laparoskopik Kolesistektomi Yapılan Hastalarda Volatil Anesteziklerin Oksidatif Stres Üzerine Etkileri.  Turkiye Klinikleri Journal of Medical Science 2012;32 (1):112-9
 12. Yalçın Ş, Aydoğan H, Karahan MA, Nacar H. Williams Sendromlu Hastada Anestezik Yaklaşım: Olgu Sunumu. Anestezi Dergisi 2012;20 (1):48-50
 13. , Yalçın Ş, Küçük A, Yüce H.H, Camuzcuoğlu A, Eren M.A. Molar Gebeliğin Tetiklediği Troid Krizinde Anestezik Yaklaşım: Olgu Sunumu. Journal of Clinical and Experimental Investigations 2012;3 (3):433-4
 14. Küçük A, Yüce H.H, Aydoğan H, Karahan M.A, Yalçın Ş, Vural M. Arnold-Chiari tip I malformasyonlu gebede anestezik yaklaşım: Olgu sunumu. Dicle Tıp Dergisi 2012;39(2):  302-5
 15. , Bilgiç T, Karahan MA, Yalçın Ş. Bartter Sendromlu Hastada Anestezi Yaklaşımı: Olgu Sunumu. Dicle Tıp Dergisi 2012;39 (3):449-51
 16. Çiçek A,Yalçın Ş, Aydoğan H, Büyükfırat E, Karahan MA, Bilinç H, Torun MF, Mordeniz C, Aksoy N, Zeyrek F. Vertebra Cerrahisinde Uygulanan Total İntravenöz Anestezi ve İnhalasyon Anestezisinin Oksidatif Stres ve İnflamasyon Markerleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;9 (2):47-54
 17. Yalçın Ş, Aydoğan H, Nacar H, Karahan MA. Jüvenil Hiyalin Fibromatozisli Hastada Anestezi Yaklaşımı. Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği Dergisi 2012;40 (2):108-13
 18. Saban Yalcin, Harun Aydoğan, Mahmut Alp Karahan. Anesthetic management in Cornelia de Lange Syndrome. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2013;10 (1):46-7
 19. Hasan Hüsnü Yüce, Şaban Yalçın, Mehmet Vural, Ahmet Küçük, Harun Aydoğan, Mahmut Alp Karahan.Anesthetic Management of Gaucher Disease.Eur J Gen Med 2013;10 (3):181-3

 

 1. Mehmet Gencer, Zafer Hasan Ali Sak, Funda Yalçın, Harun Aydoğan, Elif Köse. Omalizumab Enjeksiyonu Sonrası Gelişen Anafilaksi ve Status Astmatikus: Olgu Sunumu. Turk Toraks Derg 2013;14 (1):36-8
 2.  Selda Yıldırım, Harun Aydoğan, Şaban Yalçın, Halil Çiftçi, Ahmet Küçük,  Tekin Bilgiç, Fadile Yıldız Zeyrek. Üroonkolojik cerrahide rejyonel ve genel anestezinin immün sistem üzerine etkilerinin serum sitokinleri aracılığı ile karşılaştırılması. Journal of Clinical and Experimental Investigations 2013;4(1):51-5

 

 1.  Adnan İncebıyık, Aysun Camuzcuoğlu, Neşe Gül Hilali, Ahmet Küçük, Hasan Hüsnü Yüce, Harun Aydoğan, Hakan Camuzcuoğlu, Mehmet Vural.  Approach to cases with postpartum haemorrhage: Retrospective analysis of 41 cases. Journal of Clinical and Experimental Investigations 2014;5 (1):18-23

 

 1. Yiğit Akın, Işıl Başara Akın, Mehmet Oğur Yılmaz, Mehmet Demir, Mehmet Gülüm, Halil Çiftçi, Harun Aydoğan, Ercan Yeni. Laparoskopik Ürolojik Cerrahinin Güncel Literatür Eşliğinde Gastrointestinal Komplikasyonları. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;12 (2):311-23
 2. Şaban Yalcın, Harun Aydoğan, Ahmet Kucuk, Hasan Husnu Yuce, Tekin Bilgic, Mahmut Alp Karahan. Noroleptik Malign Sendromlu Hastada Elektrokonvulzif Tedavisinde Rokuronyum ve Sugammadeks Kombinasyonu. Harran Universitesi Tıp Fakultesi Dergisi 2015;12 (2):326-7
 3. Ahmet Kücüuk , Harun Aydoğan, Mahmut Alp Karahan, Hasan Hüsnü Yüce, Nuray

Altay, İsmail İynen. Smith Lemli Opitz Sendromlu Hastada Havayolu Yonetimi. İstanbul Med J 2015; 16: 165-7

 1. Mahmut Alp Karahan, Harun Aydoğan, Ahmet Kucuk, Maruf Surucu. Osteogenezis İmperfektalı Cocuk Hastada Anestezi Yonetimi: Tek Hastada Yedi Genel Anestezi Deneyimi. Okmeydanı Tıp Dergisi 32(1):56-60, 2016
 2. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
 3. F.Uğur, A.Akın, A.Esmaoğlu, K.Doğru, S.Örs, H.Aydoğan, N.Gülcü, A.Boyacı. Alt ve Üst Ekstremite Amputasyonlarının Fantom Ağrısı Yönünden Karşılaştırılması. 7. Ulusal Ağrı Kongresi, P19 İstanbul, Türkiye, Mayıs 2004.
 4. F.Uğur, A.Esmaoğlu, A.Akın, S.Örs, H.Aydoğan, N.Gülcü, A.Boyacı. Fantom Ekstremite Ağrısı İnsidansına Anestezi Şeklinin Etkisi: Retrospektif Çalışma. 7. Ulusal Ağrı Kongresi, P44 İstanbul, Türkiye, Mayıs 2004.
 5. K.Doğru, H.Aydoğan, K.Yıldız, H.Madenoğlu, A.Boyacı. Preemptif İV Parasetamol Kullanımının Postoperatif Analjezi Katkısı Var mı? Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 34(1);49 Antalya, Türkiye, Ekim 2006
 6. M.A Karahan, H.Aydoğan, Ş.Yalçın, AC Köylüoğlu, MY Özkul. Gebede Guillain-Barre Sendromu: Olgu Sunumu. 15.Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, P238 İzmir, Türkiye, Mayıs 2010
 7. H.Aydoğan, Ş.Yalçın, M.A Karahan, E. Büyükfırat. Lafora Sendromu ve Levetiracetama Bağlı Pansitopeni. 15.Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, P245 İzmir Türkiye, Mayıs 2010
 8. Ş.Yalçın, H.Aydoğan, E.Büyükfırat, A.Çicek, M.A Karahan. Şanlıurfa bölgesindeki akut zehirlenme olgularının profili. 15.Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, P247 İzmir Türkiye, Mayıs 2010
 9. E Duran, Z.Baysal, Ş.Yalçın, H.Aydoğan, H.Çelik, M.A. Karahan, N.Aksoy. Mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda oksidatif stres parametreleri ile prolidaz enzim düzeyi değişiminin araştırılması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 38(1);11 Antalya, Türkiye, Ekim 2010
 10. Ş.Yalçın, H.Aydoğan, H.Nacar, MA Karahan. Jüvenil hyalin fibramatozisli hastada anestezi yaklaşımı: Olgu sunumu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 38(1); 100 Antalya, Türkiye, Ekim 2010
 11. Ş.Yalçın, H.Aydoğan. M.A. Karahan. Cornelia de lange sendromlu hastada anestezi yaklaşımı: olgu sunumu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 38(1); 111, Antalya, Türkiye, Ekim 2010
 12. Ş. Yalçın,  H. Aydoğan,  E. Büyükfırat,  A. Çiçek. Konjenital Varisella Sendromlu Olguda Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 38(1); 134, Antalya, Türkiye, Ekim 2010
 13. H.Aydoğan, T. Bilgiç, M.A. Karahan, Ş.Yalçın. Bartter sendromlu hastada anestezi yaklaşımı: olgu sunumu. Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği Dergisi 38(1);230 Antalya, Türkiye, Ekim 2010
 14. Ş.Yalçın, H.Aydoğan, M.A Karahan, H.Nacar. Amyand fıtıklı williams sendromlu hastada anestezik yaklaşım: olgu sunumu. Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği Dergisi 38(1); 232 Antalya, Türkiye, Ekim 2010
 15. Çiçek A, Yalçın Ş, Aydoğan H, Büyükfırat E, Karahan MA, Bilinç H, Torun MF, Mordeniz C, Aksoy N, Zeyrek F.  Vertebra Cerrahisinde Uygulanan Total İntravenöz Anestezi ve İnhalasyon Anestezisinin Oksidatif Stres ve İnflamasyon Markerleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği Dergisi 39(1); 10 Antalya, Türkiye, Ekim 2011
 16. Beyazoğlu O, Yalçın Ş, Aydoğan H, Karahan MA, Büyükfırat E, Bilgiç T, Mordeniz C, Zeyrek F. Spinal Anestezi Uygulanan Hastalarda Sedasyon Amacıyla Kullanılan Propofol ve Deksmedetomidinin Hemodinamik Parametreler ve Serum IL-6 Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması. Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği Dergisi 39(1);195 Antalya, Türkiye, Ekim 2011
 17. Nacar H, Yalçın Ş, Baysal Z, Aydoğan H, Yüce H.H, Kürkçüoğlu İ.C, Büyükfırat E, Taşkın A, Aksoy N. Akciğer Kist Hidatik Operasyonlarında Sevofluran ve Desfluran Anestezilerinin Oksidatif Stres Parametreleri ve Prolidaz Enzim Aktivitesi Üzerine Etkileri. Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği Dergisi 39(1);211 Antalya, Türkiye, Ekim 2011

E16. Yalçın Ş, İynen İ, Aydoğan H, Yuce H.H, Küçük A, Bilgiç T. Larinkste Davetsiz Misafir: Olgu Sunumu. Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği Dergisi 39(1);219 Antalya, Türkiye, Ekim 2011

E17. Aydoğan H, Yalçın Ş, Küçük A, Yüce H.H, Camuzcuoğlu A, Eren MA. Molar Gebeliğin Tetiklediği Troid Krizinde Anestezik Yaklaşım: Olgu Sunumu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 39(1); 226 Antalya, Türkiye, Ekim 2011

 1. Küçük A, Yüce H.H, Aydoğan H, Karahan M.A, Yalçın Ş, Vural M. Arnold Chiari’li Tip 1 Malformasyonlu Gebede Anestezik Yaklaşım: Olgu Sunumu. Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği Dergisi 39(1);244 Antalya, Türkiye, Ekim 2011
 2. , Yalçın Ş, Küçük A, Yüce H.H, Bilgiç T. Jetokainin Yol Açtığı Ventriküler Fibrilasyon. Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği Dergisi 39(1); 276 Antalya, Türkiye, Ekim 2011
 3. Havlioğlu İ, Yalçın S, Yüce H.H, Aydoğan H, Küçük A, Karahan MA. Bilateral İnguinal Hernili ve Osteopetrozis Sendromlu Hastada Anestezik Yaklaşım. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 39(1);286 Antalya, Türkiye, Ekim 2011
 4. Yalçın Ş, Aydoğan H, Küçük A, Yüce H.H, Bilgiç T, Karahan MA. Malign Nöroleptik sendromlu Hastada EKT Uygulaması ve Sugammadex. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 39(1); 291 Antalya, Türkiye, Ekim 2011

E22. Aydoğan H, Yalçın Ş, Altay N, Camuzcuoğlu A, Vural M. Postpartum Posterior Reversible Ensefalopati Sendromu. 16. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi s72, Antalya, Türkiye, Nisan 2012

 1. Küçük A, Yalçın Ş, Havlioğlu İ, Aydoğan H, Yüce HH, İynen İ.  Ludwig Anjinine Bağlı Zor Havayolu; Eski Dost İşbaşında (Fast Track LMA). 16.Ulusal Yoğun Bakım Kongresi s84, Antalya, Türkiye, Nisan 2012
 2. Yalçın Ş, Küçük A, Yüce HH, Aydoğan H, Altay N, Büyükfırat E. Suicid Amaçlı Akineton İntoksikasyonu: Olgu Sunumu. 16.Ulusal Yoğun Bakım Kongresi s89, Antalya, Türkiye, Nisan 2012
 3. Çelik B, Aydoğan H, Yalçın Ş, Küçük A, Camuzcuoğlu A, Yüce HH, Bilgiç T.  HELLP ve İntraserebral Kanama: Olgu Sunumu. 16.Ulusal Yoğun Bakım Kongresi s89, Antalya, Türkiye, Nisan 2012
 4. Karahan MA, Yalçın Ş, Aydoğan H, Büyükfırat E, Küçük A, Koçarslan S, Yüce HH, 

Taşkın A, Aksoy N. Alt ekstremitede iskemi-reperfüzyon oluşturulan ratlarda  deksmedetomidin ve curcumin’in böbrek üzerine etkilerinin karşılaştırılması. Türk  Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği 46. Ulusal kongresi Deneysel Sözlü Yarışması YD3  Girne, K.K.T.C, Kasım 2012

 1. Büyükfırat E, Aydoğan H, Yalçın Ş, Karahan MA, Küçük A, Koçarslan S, Yüce HH, 

Taşkın A, Aksoy N. Alt ekstremitede iskemi-reperfüzyon oluşturulan ratlarda  deksmedetomidin ve thymoquinone’in böbrek üzerine etkilerinin karşılaştırılması. Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği 46. Ulusal kongresi Deneysel Sözlü Yarışması YD5 Girne, K.K.T.C, Kasım 2012

 1. A. Küçük  , H. Aydoğan  , M.A. Karahan  , H.H. Yüce  , N. Altay  , İ. İynen. Smith Lemli Opitz Sendromlu Hastada Havayolu ve Anestezik Yaklaşım: Olgu Sunumu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 46. Ulusal Kongresi, P697 Girne, KKTC, Kasım 2012

E29.Mehmet Salih Aydın, Aydemir Koçarslan, Harun Aydoğan, Abdussemet Hazar, Mustafa Göz. 10 aylık bebekte iyatrojenik brakiyal arteriyovenöz fistül:Olgu sunumu. 16. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, İstanbul, 2013.

 1. Adnan İncebıyık, Aysun Camuzcuoğlu, Neşe Gül Hilali, Ahmet Küçük, Hasan Hüsnü Yüce, Harun Aydoğan, Hakan Camuzcuoğlu, Mehmet Vural. Postpartum Hemorajinin Yönetimi: Kliniğimizde Tedavi Edilen 41 Olgunun Retrospektif Analizi. XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi, PB-034 Muğla, Türkiye, 2013.
 2. Adnan İncebıyık, Neşe Gül Hilali, Aysun Camuzcuoğlu, Ahmet Küçük, Hasan Hüsnü Yüce, Harun Aydoğan, Ekrem Karakaş, Hakan Camuzcuoğlu, Avni Kılıç, Fatih Pirinççi, Ebru Kirazoğlu, Mehmet Vural. Sezaryen Sırasında 3300 cm3 Volüme Sahip Myomektomi: Olgu Sunumu.  XIV. Ulusal Perinatoloji Kongresi, PB-049 Muğla, Türkiye, 2013.
 3. Altay N, Yüce H.H, Küçük A, Aydogan H, Yalçın Ş, Baysal Yıldırım Z. Kist hidatik hastalığında anestezik yönetim: 435 Olgunun incelenmesi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi, P-130 Antalya, Türkiye, Kasım 2013
 4. Küçük A, Dörterler E, Aydogan H, Yüce H.H. Nöronal seroid lipofusınoz’da anestezik yönetim: Olgu sunumu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi, P-340 Antalya, Türkiye, Kasım 2013
 5. Küçük A, Yüce H.H, Aydogan H, Altay N, Sert H, Ayhan Z. Menenjiom tanısı alan gebede anestezik yaklaşım; Olgu sunumu (optik sinir çapı ölçümünün klinik uygulamada yeri). Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi, P-405 Antalya, Türkiye, Kasım 2013
 6. Küçük A, Yüce H.H, Aydogan H, Karahan M.A, Altay N. Spinal muskuler atrofili pediatrik hastada anestezik yaklaşım: olgu sunumu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi, P-680 Antalya, Türkiye, Kasım 2013
 7. Küçük A, Aydogan H, Yüce H.H, Ayhan Z. Propofol infüzyonu sonucu oluşan yeşil idrar; olgu sunumu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi, P-762 Antalya, Türkiye, Kasım 2013
 8. Küçük A, Yüce H.H, Aydogan H, Altay N, Sert H, Ayhan Z. Yılan ısırığı tedavisinde plazmaferezin etkinligi: Olgu sunumu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi, P-830 Antalya, Türkiye, Kasım 2013
 9. Aydogan H, Yüce H.H, Küçük A, Sert H, Havlioglu İ, Ayhan Z. Yüksek doz amitriptilin intoksikasyonunda hemoperfüzyon uygulaması: Olgu sunumu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47. Ulusal Kongresi, P-841 Antalya, Türkiye, Kasım 2013
 10. Adnan İncebıyık, Ahmet Şeker, Alpaslan Terzi, Aysun Camuzcuoğlu, Neşe Gül Hilali, Harun Aydoğan, Ahmet Küçük, Hasan Hüsnü Yüce, Hakan Camuzcuoğlu. Jinekolojik Cerrahi Sonrası Yara Yeri Açılması Olgularında Vakum Asiste Yara Yeri Kapama Yöntemi. 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, PB-15 Antalya, Türkiye, Mayıs 2014
 11. Adnan İncebıyık, Aysun Camuzcuoğlu, Neşe Gül Hilali, Ahmet Küçük, Harun Aydoğan, Hasan Hüsnü Yüce, Ahmet Şeker, Hakan Camuzcuoğlu. İkiz Gebelikte Canlı Fetus ve Komplet Mol Hidatiform: Olgu Sunumu. 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, PB-294 Antalya, Türkiye, Mayıs 2014
 12. Mahmut Alp Karahan, Harun Aydoğan, Ahmet Küçük, Maruf Sürücü. Osteogenezis İmperfektalı Çocuk Hastada Anestezi Yönetimi. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi, P-342 Ankara, Türkiye, Ekim 2014
 13. Mahmut Alp Karahan, Evren Büyükfırat, Maruf Sürücü. Sjogren Sendromlu Gebe Hastada Anestezik Yaklaşım: Olgu sunumu. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49. Ulusal Kongresi, P-618 Antalya, Turkiye, Aralık 2015
 14. Aytekin Yeşilay, Evren Büyükfırat, Sevgi Acici, Harun Aydoğan. Herediter Anjiyoodemli Pediatrik bir Hastada Anestezik Yaklaşım. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49. Ulusal Kongresi, P-335 Antalya, Turkiye, Aralık 2015

 

 1. Diğer yayınlar :

 

G1.Büyükfırat E, Karahan MA, Nacar H, Aydoğan H, Yalçın Ş.  Yoğun bakımda süksinilkolin kullanımı: defibrilatörünüzü şarj ettiniz mi? Bidder Tıp Bilimleri Dergisi 2011; 3 (2): 21-23

G2. Harun AYDOĞAN, Şaban YALÇIN, Ahmet KÜÇÜK, Hasan Hüsnü YÜCE, Tekin BİLGİÇ. Lokal Anestezik İnfiltrasyonuna Bağlı Gelişen Ventriküler Fibrilasyon; Olgu Sunumu. Bidder Tıp Bilimleri Dergisi. 2011:3 (4);29-32