Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Anasayfa / Hekimlerimiz

HEKİMLERİMİZ


Uzm.Dr.Hülya KAZAN

Adı Soyadı

Uzm.Dr.Hülya KAZAN

Bölüm

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

E-Posta

hkazan@hotmail.com

Özgeçmiş

Eğitim ve Öğretrim Durumu

 

İlk Okul :   5 Ocak İlk Okulu -- Mersin

Orta ve Lise  : Özel Akdeniz Koleji   -- Mersin

Yüksek Okul : Hacettepe  Üniversitesi Tıp Fakültesi  --Ankara

İhtisaslar  :   1- Halk Sağlığı  Uzmanlığı  --Hacettepe  Üniversitesi –Ankara

                    2- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı—Hacettepe  Üniversitesi –Ankara

 

 Mesleki  Çalışmalar   

 

  1. Petrol Rafineri  Hastanesinde  Çocuk  doktorluğu . –Mersin

Serbest ( muayenehane )  hekimlik - Mersin

Özel IMC Hastanesinde Çocuk Hekimliği (son12 yıldan beri ) Mersin

 

Kişisel Özellikler ve üyelikler

 

Yabancı Dil   : İyi derecede İngilizce

Türkiye Milli Pediatri Derneği Üyeliği

Mersin Tabipler Odası Üyeliği

14 yıl  Rotary Derneği Üyeliği  , Başkanlık ve Guvernör Yardımcılığı ,Bölge Eğitim Komite Üyeliği

Medeni Durumu :  Evli , eşi Dahiliye Uzmanı ,  kızı  Mütercim Tercüman  , oğlu  Genel Cerrah  ve  Demre Devlet  Hastanesi Başhekimi ----2 torunu var .

 

Halen Özel IMC Hastanesinde aktif olarak çalışmaktadır. Sağlam Çocuk Takibi  ve Çocukluk yaş gruplarında görülen tüm sağlık sorunları  ile ilgilenmektedir.