Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Anasayfa / Hekimlerimiz

HEKİMLERİMİZ


Uzm. Dr. Mahmut ÖZTEN

Adı Soyadı

Uzm. Dr. Mahmut ÖZTEN

Bölüm

Nöroloji

E-Posta

drmozten@hotmail.com

Özgeçmiş

 Cerrahpaşa tıp fakültesi  1969 mezunu Atatürk üniversitesi tıp fakültesi Nöroloji kliğinde uzmanlık almış uzun süre devlet hastanesi bünyesinde özellikle epilepsi ve eeg konusunda çalışmalar yapmıştır,ilgi alanı serebral damar hastalıkları ve epilepsidir.

Özel IMC hastanesi  Nöroloji Bölümünde ayaktan ve yatarak tanı, tedavi ve izlem hizmeti vermek üzere çalışmalar yapılmakadır. Başağrısı, baş dönmesi, merkezi sinir sistemi damar hastalıkları, hareket bozuklukları, Parkinson, inme, epilepsi ve uyku bozuklukları alanında konusunun uzmanları mevcut bilimsel kabul görmüş veriler ışığında multidisipline r ekip çalışması ile kaliteli ve etkin sağlık hizmeti vermek için çaba sarfetmektedirler. Nöroloji Bölümü bünyesinde Serebrovasküler Olay Ünitesi, Baş Ağrısı Ünitesi, Elektroensefalografi ve epilepsi Ünitesi, Davranış Nörolojisi Ünitesi, Hareket Bozuklukları Ünitesi faaliyet göstermektedir.

 

 • Akut İskemik inmeler
 • Beyin kanamaları
 • Dejeneratif hastalıklar
 • Vasküler Demans,
 • Alzheimer Hastalığı,
 • ALS vb Hareket Bozuklukları
 • Parkinson Hastalığı,
 • Distoniler,
 • Diskineziler,
 • Esansiyel Tremor,
 • Huzursuz bacak sendromu,
 • Huntington Kore vb
 • Epilepsi
 • Fokal ,
 • Generalize Epilepsiler,
 • Status Epileptikus
 • Demyelinizan Hastalıklar
 • Multipl Skleroz,
 • Akut demyelinizan Ensefalomyelit,
 • Transvers myelit
 • Santral sinir sistemi Vaskülitleri,
 • Nöropatiler
 • Toksik metabolik,
 • Immün nöropatiler,
 • Guillen Barre sendromu vb

Kas hastalıkları Sinir kas kavşağı hastalıkları

 • Myastenia Gravis

Başağrıları ,Belağrıları ve Boyun ağrıları

 • Vasküler,
 • Gerilim,
 • Cervikojenik başağrıları,
 • Temporal arterit,
 • Nevraljiler vb

Konfüzyonel Durumlar

 • Delirium,
 • Ensefalit vb.

Baş Dönmesi