Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Anasayfa / Kalite Yönetim

KALİTE YÖNETİM


Anket Uygulama Ekibi

· Ekip üyeleri;
o Tıbbi hizmetler sorumlusu: Dr. Ersoy KUŞÇU
o Kalite yönetim direktörü: Feriha Sinem AKTÜRK
o Hasta iletişim birimi sorumlusu/Anketör: Büşra SARI ERTEK

· Anket uygulamasında;
o Evren: Herhangi bir gözlem alanına giren obje yada bireylerin tümüdür.
o Örneklem: Evrenin içindeki birimleri temsil etmek üzere seçilerek araştırmaya dahil edilen parçadır. Anket uygulanan kişi sayısı, poliklinik ve yataklı servisler için eşit olarak belirlenir.
o Araştırma evrenini hastaneden hizmet alan tüm vatandaşlar (16 yaşından küçükler, terminal dönemdeki hastalar, psikiyatri hastaları, diyaliz hastaları, hamileliğin son döneminde bulunanlar, cevaplamak istemeyenler) ve çalışanlar oluşturur.

· Anket uygulama periyodu;

ANKET UYGULAMA PERİYODU UYGULAMA ZAMANI UYGULAMA ALANI UYGULANACAK KİŞİ SAYISI
Ayaktan hasta memnuniyet anketi Her ay Kişinin işlemleri bittiğinde Tüm hastanede 15
Yatan hasta memnuniyet anketi Her ay Hasta taburcu edildiği gün Tüm hastanede 15
Acil servis hasta memnuniyet anketi Her ay Ayaktan hasta taburcu edilirken ya da hasta gözlemdeyken (Hekim anket uygulanabilir oluru verdiğinde) Acil serviste 15
Çalışan memnuniyet anketi   1. dönem Mart Ayında
2. dönem Eylül ayında
Tüm hastanede Çalışan personel sayısının %50’ si· Anket uygulama ekibi kalite birimi sorumluluğunda çalışır.

· Kalite yönetim birimi;
o Anketin uygulanmasının sağlanması,
o Takibiyle sorumlu olmak,
o Anketlerin bir merkezde toplanmasını sağlamak,
o Anketlerin gizliliğini sağlamak,
o Anket uygulanacak kişilerin nasıl seçildiğini anket raporuna ayrıntılı olarak yazmak,
o Anket verilerini istatistiksel analiz programları aracılığıyla değerlendirmek,
o Anketlerden elde edilen bulgular doğrultusunda mevcut sorun alanlarını belirlemek,
o Elde edilen sonuçlara göre tespit edilecek olumsuz durumu iyileştirici düzenlemeleri yönetime önermek,
o İstendiğinde SKS değerlendirmesi sırasında raporları değerlendiriciyle paylaşmakla sorumludur.

· Anket uygulama yöntemi;
o Anket araştırma evreni dahilindeki tüm bireylere uygulanabilir.
o Yapılan işlemler başhekim tarafından onaylanarak kayıt altına alınmalıdır.
o Anketörlere anket uygulama rehberi çerçevesinde bir eğitim verilmelidir.
o Anketler çoğaltılırken üzerindeki puanlar silinmelidir.
o Anketler mümkünse hastaya/çalışana verilmemeli ve yüz yüze görüşme şeklinde yapılmalıdır.
o Anket uygulamada görevlendirilecek personele kısa süreli eğitimler verilir. Anket uygulama usul ve esasları konusunda personel bilgilendirilir.
o Ayaktan hasta memnuniyet anket uygulaması, hastanın işlemleri sonlandırıldıktan sonra yapılmalıdır.
o Anket uygulanacak kişiler dönem içinde başvuran hastalardan seçilir.
o Çalışan memnuniyeti anketinde çalışanların anket uygulamasına gerçekçi ve samimi katılımını sağlamak için uygun ortam sağlanır.
o Anket uygulama ekibi, hastalara ve çalışanlara uygulanan anket formlarını gizlilik ilkesine riayet ederek anket uygulama ve değerlendirme birimine teslim eder. Burada değerlendirilen anketler kalite birimine teslim edilir.
o Anket formları uygulama öncesi anket uygulama ve değerlendirme ekibi ve kalite birimi tarafından gözden geçirilir ve uygulamaya konulur.
o Anketlerle ilgili ortaya çıkabilecek sorunlar için başvuru kalite birimine yapılır.

· Anketör;
o Cevaplayıcının anlamadığı soruları açıklar.
o Anketin önemini anlatarak, gizlilik konusunda güvence verir.
o Boş bırakılmış soru olmamasını kontrol eder.
o Anket sonuçlarının taraflı olmamasına dikkat eder.
o Soruların cevaplanma süresi üzerinde kontrolü olmalıdır.
o Hastane personeline görev verilmesi yanıtlarda yanlılığı arttırabileceğinden dikkatli olunmalıdır.
o Anketin uygulanması sırasında üniforma giymemelidir.
o Görevli kendini tanıtır ve hastayı yönlendirecek davranışlardan kaçınır.

· Sonuçların hesaplanması, değerlendirilmesi ve paylaşılması;
o Her bir soru için oransal dağılım hesaplanırken aşağıdaki formülasyon esas alınır. Kurumsal kalite sistemine girişler tamamlanıp kaydedildiğinde oransal değerler sistem tarafından otomatik olarak verilecekrir.
§ Evet Oranı: Evet Cevabı veren Kişi Sayısı/Anket Uygulanan Kişi Sayısı x100
§ Biraz/Kısmen: Biraz/Kısmen Cevabı veren Kişi Sayısı/Anket Uygulanan Kişi Sayısı x100
§ Hayır Oranı: Hayır Cevabı veren Kişi Sayısı/Anket Uygulanan Kişi Sayısı x100
o Memnuniyet anketine dair hem “Kategori Bazında Karşılanma Oranları” hem de “Soru Bazında Karşılanma Oranları” kurum tarafından mutlaka değerlendirilir ve gerekli iyileştirme faaliyetleri başlatılır.
o Anket uygulamaları sonunda “Anket Uygulama Çalışmaları Takip Formu” na anket sonucu kaydedilir.
o Aynı zamanda çalışan memnuniyet anketi sonuçlarının soru bazında çalışanlarla paylaşılması önem arz etmektedir.
o Anket uygulama sonrasında yapılan hesaplamaya ilişkin veriler ay sonunda “Kurumsal Kalite Sistemine” girilir.