Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Anasayfa / Kalite Yönetim

KALİTE YÖNETİM


Atık Yönetim Ekibi

Hastane atıkları sorumlusu: Feriha Sinem AKTÜRK
Hastane atık sorumlu personeli: İbrahim CEREN

· Evsel atıkların oluşumunun azaltılması amacıyla,
o Miktar, hacim olarak ihtiyacı sağlayacak nitelikte ve özellikte daha küçük ürünlerin üretilmesi veya satın alınması,
o Daha dayanıklı ürünlerin üretilmesi veya satın alınması,
o Tamir edilebilir, parçalanabilir, parçaları kullanılabilir ürünlerin üretilmesi veya satın alınması,
o Atık personelleri ve tüm çalışanlara; Üzerlerine düşen görevlerin neler olduğu, konunun hassasiyetine yönelik eğitim ve öğretim çalışmalarının yapılması yöntemleri ile evsel atık miktarı önlenebilir veya azaltılabilir.

· Ambalaj atıklarının oluşumunun azaltılması amacıyla,
o Miktar, hacim olarak ihtiyacı sağlayacak nitelikte ve özellikte daha küçük ürünlerin üretilmesi veya satın alınması,
o Daha dayanıklı ürünlerin üretilmesi veya satın alınması,
o Tamir edilebilir, parçalanabilir, parçaları kullanılabilir ürünlerin üretilmesi veya satın alınması,
o Atık personelleri ve tüm çalışanlara; Üzerlerine düşen görevlerin neler olduğu, konunun hassasiyetine yönelik eğitim ve öğretim çalışmalarının yapılması yöntemleri ile evsel atık miktarı önlenebilir veya azaltılabilir.

· Tıbbi atıkların oluşumunun azaltılması amacıyla,
o Miktar, hacim olarak ihtiyacı sağlayacak nitelikte ve özellikte daha küçük ürünlerin üretilmesi veya satın alınması,
o Daha dayanıklı ürünlerin üretilmesi veya satın alınması,
o Tamir edilebilir, parçalanabilir, parçaları kullanılabilir ürünlerin üretilmesi veya satın alınması,
o Atık personelleri ve tüm çalışanlara; Üzerlerine düşen görevlerin neler olduğu, konunun hassasiyetine yönelik eğitim ve öğretim çalışmalarının yapılması yöntemleri ile evsel atık miktarı önlenebilir veya azaltılabilir.

· Tehlikeli atıkların oluşumunun azaltılması amacıyla,
o Miktar, hacim olarak ihtiyacı sağlayacak nitelikte ve özellikte daha küçük ürünlerin üretilmesi veya satın alınması,
o Daha dayanıklı ürünlerin üretilmesi veya satın alınması,
o Tamir edilebilir, parçalanabilir, parçaları kullanılabilir ürünlerin üretilmesi veya satın alınması
o Atık personelleri ve tüm çalışanlara; Üzerlerine düşen görevlerin neler olduğu, konunun hassasiyetine yönelik eğitim ve öğretim çalışmalarının yapılması yöntemleri ile evsel atık miktarı önlenebilir veya azaltılabilir.
o Daha az tehlikeli atık oluşumuna neden olan ürünlerin tercih edilmesi yöntemleri ile tehlikeli atık oluşum miktarı azaltılabilir.

· Tıbbi Atıkların Ayrıştırması, Toplanması, Taşınması, Kullanılan Ekipmanlar ve Depolanması:
o Tıbbi atıkların kaynağında ayrı olarak toplanması ve biriktirilmesi amacıyla, tıbbi atıkların oluştuğu yere en yakın yerde yeterli büyüklükte ve hacimde tıbbi atık kovası konulur.
o Tıbbi atıklar ambalaj atıkları ve evsel atıklardan ayrı olarak toplanır ve biriktirilir.
o Belirlenen bu noktalara mümkün olduğunda KIRMIZI renkli ve üzerinde “DİKKAT! TIBBİ ATIK” yazan kovalar konulur.
o Eğer farklı bir renkte ve üzerinde ibare bulunmayan kovalar tıbbi atık kovası olarak kullanılıyorsa “DİKKAT! TIBBİ ATIK” ibaresi bulunan yazı yeterli büyüklükte ve görülebilecek şekilde kova üzerine mutlaka eklenmelidir.
o Tıbbi atıkların toplanmasında; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı; orijinal orta yoğunluklu polietilen ham maddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen, çift kat kalınlığı 100 mikron olan, en az 10 kg. kaldırma kapasiteli, her iki yüzeyinde “ULUSLARARASI BİYOTEHLİKE” amblemi ile “DİKKAT! TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan kırmızı renkli torbalar kullanılmaktadır.
o Torbalar en fazla ¾ oranında doldurulup, ağzı sıkıca kapatılmalıdır.
o İçerisindeki sıvı tıbbi atıklardan dolayı sızdırma riski olan torbalar ikinci bir torbaya konularak tam sızdırmazlık sağlanmalı, tıbbi atıkların sıkıştırılmamasına ve başka poşetlere aktarılmamasına dikkat edilmelidir.
o Sıvı tıbbi atıklar da odun talaşı ile yoğunlaştırılarak yukarıda belirtilen torbalara konulur.
o Kesici ve delici özelliği olan atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde “ULUSLARARASI BİYOTEHLİKE” amblemi ile “DİKKAT! KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan plastik kova içinde toplanmaktadır.
o Bu biriktirme kapları, en fazla ¾ oranında dolduktan sonra, ağızları kapatılıp ve kırmızı plastik torbalara konulmalı, kesici-delici atık kapları dolduktan sonra kesinlikle sıkıştırılmamasına, açılmamasına, boşaltılmamasına ve geri kazanılmamasına dikkat edilmelidir.
o Bu atıkları toplayan personel işlem sırasında gerekli teçhizat ve donanımda olmalıdır.
o Taşıma aracı olarak turuncu renkli üzerinde “ULUSLARARASI BİYOTEHLİKE” amblemi ve “DİKKAT! TIBBİ ATIK” ibaresi olan plastikten yapılmış poşetlerin delinmesine yırtılmasına sebep verecek keskin köşeleri olmayan kovalarda ve tekerlekli özel taşıma araçları kullanılmalıdır.
o Tıbbi atıkların kaynağında ayrı toplanmasından ve biriktirilmesinden öncelikle tıbbi atık noktasının bulunduğu birimin, birim sorumlusu, birimde çalışan diğer sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri bu işlemi yapmak/yaptırmak ile görevlidir.
o Tıbbi atık torbaları ağzı kapaklı plastik kovalarla ünite içinde bu iş için eğitilmiş personel tarafından, yüklenmesi, boşaltılması, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay, paslanmaz ve sadece bu iş için ayrılmış araçlar ile toplanır ve taşınırlar.
o Tıbbi atıkların ünite içinde taşınmasında kullanılan araçlar turuncu renkli olacak, üzerlerinde “ULUSLARARASI BİYOTEHLİKE” amblemi ile “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresi bulunacaktır.
o Tıbbi atık torbaları ağızları sıkıca bağlanmış olarak ve sıkıştırılmadan ağzı kapaklı tıbbi atık kovaları ile atık taşıma araçlarına yüklenir, toplama ve taşıma işlemi sırasında el veya vücut ile temastan kaçınılır.
o Atık torbaları asla elde taşınmazlar.
o Tıbbi atıklar ile evsel nitelikli atıklar aynı araca yüklenmez ve taşınmazlar.
o Atık taşıma araçları her gün düzenli olarak temizlenir ve dezenfekte edilirler.
o Araçların içinde herhangi bir torbanın patlaması veya dökülmesi durumunda atıklar güvenli olarak boşaltılır ve taşıma aracı ivedilikle dezenfekte edilir.
o Tıbbi atıkları taşımakla görevlendirilen temizlik personeli çalışma sırasında eldiven, koruyucu gözlük, maske kullanır; çizme ve özel koruyucu turuncu renkli elbise giyer.
o Taşıma işleminde kullanılan özel giysi ve ekipmanlar ayrı bir yerde muhafaza edilir ve günlük temizlenerek dezenfekte edilir.
o Bu toplanan tıbbi atıkların taşınması her gün için, Sabah 06:30, Öğle: 15:30, saatlerinde tıbbi atık görevlileri tarafından atık taşıma için ayrılmış asansör kullanılarak geçici tıbbi atık deposuna taşınması sağlanmaktadır.
o Tıbbi atıklar için hastanemiz A blok arka cephesinde tıbbi atık geçici depolama alanı bulunmaktadır.
o Hacmi en az iki günlük atığı alabilecek boyutlardadır.
o Deponun tabanı ve duvarları sağlam, geçirimsiz, mikroorganizma ve kir tutmayan, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay bir malzeme ile kaplıdır.
o Depolarda yeterli aydınlatma ve pasif havalandırma sistemli ve sıcak bölgelerde depo özel olarak soğutma sağlanır
o Depo kapıları dışarıya doğru açılır, daima temiz ve boyanmış durumda, Tıbbi Atıkların konulduğu bölmenin kapısı turuncu renge boyalı, üzerinde görülebilecek şekilde ve siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah harfler ile yazılmış “DİKKAT! TIBBİ ATIK” ibaresi bulunmaktadır.
o Depo kapıları kullanımları dışında daima kapalı ve kilitli, yetkili olmayan kişilerin girmeyeceği şekilde düzenlenmiştir.
o Depo ve kapıları, içeriye herhangi bir hayvan girmeyecek şekildedir.
o Deponun içi ve kapıları görevli personelin rahatlıkla çalışabileceği, atıkların kolaylıkla boşaltılabileceği, depolanabileceği ve yüklenebileceği boyutlardadır.
o Atık taşıma araçlarının kolaylıkla ulaşabileceği ve yanaşabileceği yerlerde ve şekildedir.
o Depo hastane giriş ve çıkışı ve otopark gibi yoğun insan ve hasta trafiğinin olduğu yerler ile gıda depolama, hazırlama ve satış yerlerinin yakınlarına inşa edilmemiştir.
o Tıbbi atıkların konulduğu bölmenin temizliği ve dezenfeksiyonu kuru olarak yapılmaktadır.
o Temizlik kuru temizleme yöntemi ile yapılır.
o Temizlik sonucu kullanılan bez vb. ürünler tıbbi atık kabul edilir ve tıbbi atık poşetlerine konularak ağzı sıkıca bağlanır.
o Bölme atıkların boşaltılmasını müteakiben temizlenmekte, dezenfekte edilmekte ve gerekirse ilaçlanmaktadır.
o Tıbbi atık içeren bir torbanın yırtılması veya boşalması sonucu dökülen atıklar uygun ekipman ile toplandıktan, sıvı atıklar ise uygun emici malzeme ile yoğunlaştırıldıktan sonra tekrar kırmızı renkli plastik torbalara konulmakta ve kullanılan ekipman ile birlikte bölme derhal dezenfekte edilmektedir.
o Tıbbi atık depoları ve taşıma ekipmanlarının temizliği ve depo sıcaklıkları günlük takip edilmekte, yapılan işlemlerin uygunluğu Kalite Yönetim Birimi tarafından denetlenmektedir.