Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Anasayfa / Kalite Yönetim

KALİTE YÖNETİM


Beyaz Kod Sorumlu Ekibi

§ Tıbbi Hizmetler Sorumlusu: Dr. Ersoy KUŞÇU
§ Hastane Mesul Müdürü: Dr. Mahmut ÖZTEN
§ Başhemşire: Gülümser EYCE
§ Psikolog: Büşra SARI ERTEK
§ Hastane Güvenlik Görevlileri

Beyaz kod sistemi nasıl aktive edilir?
· Hastanemizde Beyaz Kod telefon santrali üzerinden yapılandırılmıştır.
· Beyaz kod gereksinimi olduğunda en yakın dahili telefondan 3333 nolu telefon aranır.
· İlgili kişi bulunduğu yeri söyleyerek Beyaz Kod durumunu 3 kez tekrar eder.

Beyaz kod çağrısı kimler tarafından yapılmalıdır?
· Beyaz kod çağrısını, mesai saatleri içinde ve dışında hastane içerisinde ve bahçesinde oluşabilecek olası bir saldırı ya da taciz olaylarına maruz kalan ya da tanıklık eden kişi yapar.

Beyaz kod çağrısı ne zaman yapılmalıdır?
· Mesai saatleri içinde ve dışında hastane içerisinde ve bahçesinde oluşabilecek olası bir saldırı ya da taciz olaylarında beyaz kod çağrısı yapılır.

Beyaz kod müdahale ekibi:
· Beyaz Kod anonsu yapıldığında; Tıbbi Hizmetler Sorumlusu, Hastane Mesul Müdürü, Başhemşire, Psikolog ve Güvenlik Amiri olay yerine en kısa sürede intikal eder.
· Beyaz kod çağrısı üzerine yakında bulunan güvenlik görevlileri de olay yerine intikal eder.
· Eğer tek kişi olayı çözümleyemeyecek ise telsiz ile tüm güvenlik görevlilerin olay yerine sevki uygulanır.
· Olaya sebebiyet veren kişi/kişiler olay yerinden uzaklaştırılır.
· Adli olaylarda emniyete haber verilir (Gerek görülürse Olay yeri kamera kayıtları, yedeklemek suretiyle teslim edilir.)
· Olayla ilgili “Beyaz Kod Bildirim Formu” eksiksiz olarak doldurarak Tıbbi Hizmetler Sorumlusu tarafından imza altına alınır ve Kalite Yönetim Birimine teslim edilir.
· Çalışan Güvenliği Komitesi, Beyaz Kod ekibi ve Üst Yönetim acilen toplanır, olayla ilgili incelemeleri yapar, gerekli kararları alır, gerekirse düzeltici ve faaliyet yapmak üzere üst yönetime rapor sunar.
· Gerek görülürse olaya maruz kalan çalışanlara gerekli destek sağlanır.

KIRIMIZ KOD YÖNETİM EKİBİ
Mesul Müdür: Dr. Mahmut ÖZTEN
Teknik Servis: Aydın ÇORBACI
Şoför: Murat ŞAFAK
Hasta Kabul Görevlisi: Kemal ÖZGÜL
Güvenlik görevlisi: Halil AYTEMİZ

Kırmızı kod müdahale ekibi:

 

MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE (Saat:08 -17) GÖREVLİ KIRMIZI KOD EKİBİ (Uygulayıcı Ekip) Teknisyen  Güvenlik amiri 
Nöbetçi güvenlik personeli 
Katlarda bulunan hizmetli personel 
MESAİ SAATLERİ DIŞINDA (Saat:17 - 08) KIRMIZI KOD EKİBİ (Uygulayıcı Ekip) Acil Servis nöbetçi hekimi (Pratisyen Hekim)  Acilde nöbetçi güvenlik personeli ve temizlik personel 
Acil Servis nöbetçisi sağlık personeli 
Tıbbi sekreter 

· Kırmızı kod uyarı sistemi nasıl aktive edilir?
o Kırmızı kod noktası; olayın meydana geldiği ve müdahale edilen yerdir.
o Hastanemizde Kırmızı Kod telefon santrali üzerinden yapılandırılmıştır.
o Kırmızı kod gereksinimi olduğunda en yakın dahili telefondan 4444 nolu telefon aranır.
o İlgili kişi bulunduğu yeri söyleyerek Kırmızı Kod durumunu 3 kez tekrar eder.

Kırmızı Kod anonsu yapıldıktan sonra müdahale ekibinin yapması gerekenler:
· Yangın Durumu Mesai İçinde Olmuş İse;
o Teknik servis hemen ilgili yerin elektriğini keser ve olay yerine intikal eder.
o Olay yerine intikal eden idare, hastanenin veya ilgili bölümün tahliyesine karar verir. Daha sonra tahliye işleri Hastane Afet Planı’ na uygun yapılır. Hastane Afet Planında belirtilen görevliler olay sevk ve gidişatını belirler.
o Güvenlik hasta asansörlerini tahliye eder. Kontrol dışı kullanılmasını engeller. Hastaneyi boşaltan hastaların güvenli tahliyelerini sağlar.

· Yangın Durumu Mesai Dışında Olmuş İse;
o Telefona cevap veren santral görevlisi derhal acil nöbetçi ekibine ardından icap nöbetçisi teknisyene ve Afet Planında belirtilen HAP başkanı (Mesul Müdür), Hastane Müdürüne haber verir.
o Nöbetçi doktor ve güvenlik olay yerine intikal eder.
o Teknisyen gelene kadar bölgenin veya birimin elektriğini nöbetçi hizmetli personel keser.
o Nöbetçi güvenlik personeli asansörleri kontrol eder, güvenliği sağlar.
o HAP başkanı (Mesul Müdür) Hastane Müdürü olay yerine intikal eder. Durumu değerlendirir.
o Olay yerine intikal eden idare, hastanenin veya ilgili bölümün tahliyesine karar verir. Daha sonra tahliye işleri Hastane Afet Planı’ na uygun yapılır. Hastane Afet Planında belirtilen görevliler olay sevk ve gidişatını belirler.
o Tüm kod uygulamalarımızda verilen kod ile ilgili “Kırmızı Kod Olay Bildirim Formu” doldurularak kalite birimine birim sorumluları tarafından teslim edilir.