Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Anasayfa / Kalite Yönetim

KALİTE YÖNETİM


Beyin Cerrahisi

AĞRI TEDAVİSİ AMELİYATI AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ
ANTERİOR SERVİKAL DİSKEKTOMİ _FÜZYON - FİKSASYON İLE_ AMELİYATI AYDILATILMIŞ RIZA BELGESİ
ANTERİOR SERVİKAL DİSKEKTOMİ _FÜZYON İLE_ AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ
ANTERİOR SERVİKAL DİSKEKTOMİ AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ
ARNOLD-CHİARİ MALFORMASYONU AMELİYATI AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ
BEYİN DAMAR ANEVRİZMASI AMELİYATI AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ
BEYİN DAMARSAL MALFORMASYONU AMELİYATI AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ
BEYNİN HASARLI BÖLÜMÜNÜN ÇIKARILMASI AMELİYATI AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ
BOYUN DİSEKSİYONU AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ
ÇÖKME KIRIĞI HASARI AMELİYATI AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ
DOĞUMSAL ORTA HAT GELİŞİM ANOMALİLERİ DOHGA AMELİYATI AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ
EPİLEPSİ AMELİYATI AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ
HAREKET BOZUKLUKLARI AMELİYATI AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ
İNFRATENTORİAL TÜMÖR ÇIKARTILMASI AMELİYATI AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ
KAFA İÇİ HEMATOM BOŞALTILMASI AMELİYATI AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ
KAFA TABANI PATOLOJİLERİ AMELİYATLARI AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ
KRANİOSNESTOZ AMELİYATI AYDNLATILMIŞ RIZA BELGESİ
LOMBER OMURGA AMELİYATI AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ
PARKİNSON HASTALIĞI AMELİYATI AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ
PERİFERİK SİNİR SIKIŞMASI AMELİYATI AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ
PİTÜİTER HİPOFİZ BEZİ TÜMÖRLERİNİN TRANSSFENOİDAL YOLLA ÇIKARILMASI AMELİYATI AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ
PİTÜİTER HİPOFİZ BEZİ TÜMÖRLERİNİN TRANSSFENOİDAL YOLLA ENDOSKOPİK ÇIKARILMASI AMELİYATI AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ
SERVİKAL FORAMİNATOMİ AMELİYATI AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ
SERVİKAL STENOZ AMELİYATI AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ
SPİNAL TÜMÖR AMELİYATI AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ
SUBRATENTORİAL TÜMÖR AMELİYATI AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ
VENTRÜKÜLO PERİTONEAL ŞANTLAMA AMELİYATI AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ