Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Anasayfa / Kalite Yönetim

KALİTE YÖNETİM


Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi

 • Tıbbi ve idari hizmetler temsilcisi: Dr. Ersoy KUŞÇU
 • Hemşirelik hizmetleri sorumlusu: Gülümser EYCE
 • Kalite yönetim direktörü: Feriha Sinem AKTÜRK
 • Hekim: Dr. Zekai ÖGETMAN
 • Enfeksiyon hemşiresi: Feriha Sinem AKTÜRK
 • Psikiyatrisi/Psikolog/sosyal Hizmet uzmanı: Büşra SARI ERTEK
 • Laboratuar Teknisyeni: Aysun TÜTMEZ
 • Anestezi Teknisyeni: Ayşe KARA
 • Radyoloji Teknisyeni: Büşra KURTGÖZ
 • Komitenin görev tanımı asgari;
 • Çalışan personelin zarar görme risklerinin azaltılması,
 • Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması,
 • Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalınma risklerinin azaltılması.
 • Kesici delici alet yaralanma risklerinin azaltılması,
 • Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşma risklerinin azaltılması,
 • Sağlık taramalarının yapılması konularını
 • Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi
 • Atık Yönetimi
 • Temel yaşam desteği güvenliği
 • Güvenlik Raporlama Sistemi Olay Bildirimlerikonularını kapsar.
 • Çalışan Güvenliği Komitesi düzenli aralıklarla toplanmalıdır.
 • Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatmalıdır.
 • Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenlemelidir.
 • Kalite Yönetim Birimi tarafından iletilen olay bildirimlerine yönelik kök neden analizi yapar, gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyetleri başlatır. Olay bildirimine ilişkin analiz sonuçları ve yapılan faaliyetlerini Kalite Yönetim Birimine gönderir. Çalışanlara konu ile ilgili eğitim düzenler.