Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Anasayfa / Kalite Yönetim

KALİTE YÖNETİM


Gösterge Yönetim Ekibi

İdari hizmetler sorumlusu: Dr. Ersoy KUŞÇU
Kalite yönetim direktörü: Feriha Sinem AKTÜRK
Gösterge yönetiminden sorumlu personel: Feriha Sinem AKTÜRK
İlgili birim sorumluları

Gösterge: Bir konunun sayışallaştırılması ve ölçülebilir hale getirilmesiyle, o konuda iyileştirme faaliyeti yapılmasına katkı sağlayan bşr araçtır.

· SKS Versiyon-5 kapsamında belirlenen göstergelerden kurumumuzda izlenecek olanlar belirlenmiştir.

· Gösterge kartları: Belirlenen göstergelerin yönetim kartları oluşturulmuş olup, kartlarda;
o Göstergenin kısa tanımı
o Amaç
o Hesaplama yöntemi
o Alt gösterge (Varsa)
o Veri kaynağı
o Veri analiz periyodu
o Göstergeye ait verilerin toplanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve analizinden sorumlu kişiler
o Göstergeye ilişkin dikkat edilecek özel durumlar belirtilmiştir.

· Veri kaynakları:
o Hastanemiz şartlarında veri kaynağı olarak yazılı kayıtlar ve işlemekte olan HBYS kullanılmaktadır.
o Yazılı kayıtlar;
§ Protokol defterleri
§ Birim hasta takip çizelgeleri
§ Ameliyat listeleri
§ Hemşire gözlem formları

· İyileştirme faaliyetleri:
o Veri azalizleri sonunda belirlene hedef değerler dışında kalan analiz sonuçları için gösterge bazında Düzeltici-Önleyici Faaliyet Ugulama Prosedürü’ ne uygun olarak DÖF planlanır. Düzeltici-Önleyici Faaliyet Formu’ na kaydedilir.