Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Anasayfa / Kalite Yönetim

KALİTE YÖNETİM


Güvenlik Raporlama Sistemi Ekibi

Başhekim/İdari TEmsilci: Dr. Ersoy KUŞÇU
Kalite Yönetim Direktörü: Feriha Sinem AKTÜRK
Bölüm Kalite Sorumluları
Komiteler

Güvenlik Raporlama Sisteminin amacı, kurumsal işleyişte ve güvenlik kültüründe aksayan yönleri tespit edip sistemde gerekli iyileştirmelerin yapılmasını ve hataların tekrarlanmamasına yönelik önlemlerin geliştirilmesini sağlamak.
Hastanemizde, raporlama kültürü oluşturmayı, bu olaylardan ders çıkarılmasını sağlamayı, öğrenme süreci ve çözüm yolları geliştirmeyi ve çözümlerin uygulanmasını teşvik etmek.
Bildirim yapılan olaylardan bir eğitim materyali oluşturarak, çalışanlarla paylaşmak.
Güvenlik Raporlama Sistemi ile kurumsal sistemden kaynaklanan hataların tespiti noktasında çalışma yapmak ve hatalardan öğrenme sürecine kaynak oluşturmak.
Sistemin amacı hastaya ve/veya çalışana zarar veren ve/veya zarar oluşmadan önce fark edilen olayların benzerlerinin oluşmasını engellemektir.
• Hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden veya edebilecek her türlü gerçekleşen, oluşmadan önce fark edilen (ramak kala) ve/veya hukuka yansımış istenmeyen olayların bildiriminde Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formu kullanılır.
• Kalite Yönetim Birimi olay bildirimlerini değerlendirerek ilgili komitelere iletir bildirimlerin yapılacağı formlarda asgari 4 bölüm bulunmalıdır:
o Olayın konusu
o Olayın anlatılması
o Olaya ilişkin varsa görüş ve öneriler
 İlaç hataları olması durumunda İlaç Hataları Sınıflama Sistemi (İHSS) Formu,
 Hasta güvenliği hatası olması durumunda Hasta Güvenliği Hata Sınıflama Sistemi (HGHSS) Formu,
 Laboratuar hataları olması durumunda Laboratuar Hataları Sınıflama Sistemi (LHSS) Formu,
 Cerrahi hatalar olması durumunda Cerrahi Hata Sınıflama Sistemi (CHSS) Formu doldurulması
 Kesici- delici alet yaralanmaları ve kan ve vücut sıvıları sıçraması durumunda Sağlık Personeli Yaralanma Takip Formu Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formu’ ne eklenir.

• Eksiksiz bir şekilde doldurulan Formlar Kalite Yönetim Birimine teslim edilebileceği gibi personel yemekhanesinde bulunan, kameralar tarafından görülmeyen alana konumlandırılmış personel görüşlerinin alınması için oluşturulan kutulara da atılabilir. Böylece çalışan mahremiyeti gözetilmiş ve gizlilik ilkesi de uygulanmış olur. Bildirim HBYS üzerinden de yapılabilmektedir.
• Kalite yönetim birimi yapılan güvenlik raporlama bildirimlerini Sağlık Bakanlığı Güvenlik Raporlama Sistemine ( http://grs.saglik.gov.tr ) girer.
o GRS giriş ile sistem tarafından verilen hata kodu form üzerine kaydedilir.
• Kalite Yönetim Birimi tarafından formlar değerlendirilir. Raporlama sürecinde, ilgili kullanıcının gizlilik yönünde talebi olması durumunda, özellikle raporlama ve raporların paylaşılması aşamalarına yönelik gizlilik ilkesi uygulanır.
• Gizlilik talebi olan formlarda Kalite Yönetim Birimi çalışanları tarafından Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formları Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirimi Takip Formu’ na kaydedilir.
• Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formu ilgili (Hasta Güveliği Komitesi, Çalışan Güvenliği Komitesi, vb.) komiteye gönderilir.
• Kalite yönetim birimi bildirimi yapılan olayın özelliğine göre hastanede çalışan ilgili komite üyeleri ile birlikte olayı incelemeye alır. Olayın sebep ve sonuçlarını araştırarak değerlendirilir ve olay bazında kök neden analizlerini yapar.
• Kök neden analizi yapılan olaylar, yapılan düzeltici-önleyici faaliyetler hakkında düzenlemeler yapılır. Gerçekleştirilen düzeltici-önleyici faaliyetler hakkında ilgili çalışanlar bilgilendirilir. Yapılan bildirimlerden elde edilen çalışmalar, çalışanlar ile eğitim ortamında paylaşılır.
• Bildirim sistemi ile ilgili çalışanların görüş ve önerileri alınarak ve düzenli aralıklarda çalışanlara sistemin kullanımı ile ilgili geri bildirimlerde bulunulur.
• Sisteme yapılan bildirimlerin genel analizleri düzenli aralıklarla tekrarlanır, raporlanır ve üst yönetim ile beraber değerlendirilir.
• Kalite yönetim birimi tarafından çalışanlara;
o Güvenlik Raporlama sistemi
o Güvenlik Raporlama sistemi bildirim formu
o Formun doldurulması hakkında eğitimler verilmelidir.
• Güvenlik raporlama sisteminde gizlilik esasına uygun şekilde hareket edilir.