Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Anasayfa / Kalite Yönetim

KALİTE YÖNETİM


Hasta Bakımı

DÜŞME BİLDİRİM FORMU
HASTA HAREKET KISITLAMA KAYIT FORMU
EMŞİRE NÖBET TESLİM FORMU
HASTA ÖN DEĞERLENDİRME FOMRU
DOKTOR KONSÜLTASYON FORMU
ACİL MÜDAHALE SETİ İLAÇ STOK VE MİAD KONTROL FORMU
HEMŞİRE BAKIM PLANI FORMU
PRE-OP HAZIRLIK VE POST-OP BAKIM TAKİP FORMU
HASTA YATIRMA VE TABURCU FORMU
YATAKLI SERVİSLER HEMŞİRE GÖZLEM VE SIVI İZLEM FORMU
HASTA EŞYALARI TESLİM KAYIT FORMU
TARAF İŞARETLEME FORMU
BAŞHEMŞİRELİK SERVİS KONTROL (VİZİT) FORMU
KVC SERVİSİ HEMŞİRE GÖZLEM VE SIVI İZLEM FORMU
HASTA İZİN FORMU
KORONER ANJİOGRFİ ÖNCESİ ANAMNEZ FORMU
KALP DAMAR CERRAHİSİ ÖYKÜ VE FİZİK MUAYENE FORMU
HASTA BAKIM PROSEDÜRÜ
HASTA KİMLİĞİNİN DOĞRULANMASI VE KİMLİK TANIMLAYICI KULLANMA PROSEDÜRÜ
HASTA DÜŞME RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DÜŞMELERİN ÖNLENMESİ PROSEDÜRÜ
GÜVENLİ HASTA TRANSFERİ PROSEDÜRÜ
ACİL MÜDAHALE SETİ OLUŞTURMA VE KONTROL PROSEDÜRÜ
HASTA-YAKINININ SERVİSE KABULÜ VE UYUM SAĞLAMASINA YÖNELİK TALİMAT
HASTA HAREKET KISITLAMA TALİMATI
HEMŞİRE NÖBET TESLİM TALİMATI
KONSÜLTASYON UYGULAMA TALİMATI
PRE-OP HASTA HAZIRLIĞI VE POST-OP HEMŞİRELİK BAKIMI TALİMATI
PERİFERİK VENÖZ KATETER TAKILMASI VE BAKIMI TALİMATI
CİLT ANTİSEPSİSİ TALİMATI
ÜRİNER KATETER TAKILMASI VE BAKIMI TALİMATI
PERİNE BAKIM TALİMATI
SICAK – SOĞUK UYGULAMALAR TALİMATI
OKSİJEN UYGULAMASINDA HASTA BAKIM TALİMATI
KAN BASINCI ÖLÇME TALİMATI
DİJİTAL GLUKOMETRE İLE KAN ŞEKERİ ÖLÇÜM TALİMATI
BASI ÜLSERİ OLUŞUMUNU ÖNLEME VE BAKIM TALİMATI
OKSİJEN TÜPÜ KULLANMA TALİMATI
OKSİJEN UYGULAMA TALİMATI
BUHAR MAKİNESİ KULLANIM TALİMATI
EKG ÇEKİLMESİ TALİMATI
NEBULİZATÖR CİHAZI KULLANIM TALİMATI
HASTA TABURCULUK İŞLEMLERİ TALİMATI
AĞRILI HASTA BAKIM TALİMATI
AĞIZ BAKIM TALİMATI
ALDIĞI – ÇIKARDIĞI SIVI TAKİP TALİMATI
AYAK BAKIMI UYGULAMA TALİMATI
BAŞ BANYOSU UYGULAMA TALİMATI
BOŞALTICI LAVMAN UYGULAMA TALİMATI
POZİSYON VERME TALİMATI
HİPERTANSİYON GELİŞEN HASTANIN TAKİBİ TALİMATI
İNSÜLİN UYGULANAN HASTA TAKİP TALİMATI
İLAÇ HAZIRLAMA VE İLAÇ UYGULAMA YÖNTEMLERİ TALİMATI
HEMŞİRE BAKIM PLANI HAZIRLAMA TALİMATI
BULANTI KUSMASI OLAN HASTA BAKIM TALİMATI
DERİN SOLUNUM VE ÖKSÜRME EGZERSİZLERİ UYGULAMA TALİMATI
ENDOTRAKEAL TÜP BAKIM TALİMATI
SOLUNUM SEKRESYONLARININ ASPİRE EDİLMESİ TALİMATI
FOTOTERAPİ UYGULAMA TALİMATI
HASTA MOBİLİZASYONU TALİMATI
KOLOSTOMİ VE İLEOSTOMİ BAKIM TALİMATI
KONSTİPASONU ÖNLEMEYE YÖNELİK BAKIM TALİMATI
GÖZ BAKIM TALİMATI
TAM VÜCUT SİLME BANYOSU UYGULAMA TALİMATI
TRAKEOSTOMİ BAKIM TALİMATI
SOLUNUM EGZERSİZ CİHAZI (TRİFLOW) UYGULAMA TALİMATI
SAÇ BANYOSU UYGULAMA TALİMATI
İTAKİ (YETİŞKİN HASTA) DÜŞME RİSKİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
HARİZMİ (ÇOCUK HASTA) DÜŞME RİSKİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
AĞRI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
BASI ÜLSERİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
3 YAŞ ALTI KIZERKEK ÇOCUK PERSENTİL EĞRİLERİ