Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Anasayfa / Kalite Yönetim

KALİTE YÖNETİM


Malzeme ve Cihaz Yönetim Ekibi

İdari birimler sorumlusu: Dr. Ersoy KUŞÇU 
Mesul müdür: Dr. Mahmut ÖZTEN 
Satın alma sorumlusu (Eczacı): Nurhan ÜNLÜ 
Tıbbi cihaz sorumlusu: Murat ŞENGÜNOĞLU 

o Malzeme ve cihazların kullanımında hasta, hasta yakını ve çalışanın güvenliğini sağlamak hastanemiz için çok önemlidir. Bunun için cihaz ve malzemeler kullanım alanları dışında kesinlikle kullanılamaz. Kullanım esnasında dikkatli davranılır. 
o Kullanım koşulları kesinlikle ihmal edilmez. 
o Cihaz ve malzeme bu konuda eğitim almış bilgili insanlar tarafından kullanılır ve uygulanır. 
o Sarf malzemeler ambarda bulunan personel tarafından istem belgelerine göre hazırlanmakta olup, bölüm personeli tarafından bölümüne sevk edilmektedir. 
o Ayniyat deposunda bulunan cihazlar ve demirbaş malzemeler ise başhekim veya başmüdür onayı alındıktan sonra ayniyat depo personeli tarafından hazırlanır ve bölüm personeli tarafından bölümüne sevk edilmektedir..