Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Anasayfa / Kalite Yönetim

KALİTE YÖNETİM


Mavi Kod Sorumlu Ekibi

MAVİ KOD SORUMLU EKİBİ
o Mesul Müdür: Dr. Mahmut ÖZTEN
o Tıbbi Hizmetler Sorumlusu: Dr. Ersoy KUŞÇU
o Başhemşire: Gülümser EYCE
· Mavi Kod Müdahale Ekibi:

Mesai Saatleri İçerisinde Mesai Saatleri Haricinde
Anestezi (Genel Y.B.) Uzmanı
(Ekip Sorumlu Hekimi)
Nöbetçi Acil Hekimi
(Ekip Sorumlu Hekimi)
Hemşire
(Genel Y.B. Sorumlu Hemşiresi)
Nöbetçi Hemşire
(Genel Y.B. Hemşiresi)
Hemşire
(Genel Y.B. Hemşiresi)
Nöbetçi Hemşire
(Genel Y.B. Hemşiresi)


NOT: İlgili bölüm hekimleri mavi kod durumu anonsu ile en kısa sürede arrest olan bölüme ulaşırlar. Hastanın servis doktoru, hemşiresi ve kat personeli de ekibe katılır.

Mavi kod nedir?
Temel yaşam fonksiyonları (solunum, dolaşım) risk altında olan veya durmuş bulunan bireylere gerekli müdahalelerin yani Cardio Pulmoner Resusitasyon (CPR)’ un yapılabilmesi için deneyimli ekibe hızla haber verilmesini sağlayan ve ekibin olay yerine en hızlı şekilde ulaşmasına yardımcı erken uyarı sistemidir. Mavi kod çağrısını yapan kimse hastaya ileri müdahale yapılıncaya kadar geçen sürede bulunduğu yerde acil temel yaşam desteği vermekle sorumludur.

Mavi kod sistemi nasıl aktive edilir?
· Hastanemizde Mavi Kod telefon santrali üzerinden yapılandırılmıştır.
· Mavi kod gereksinimi olduğunda en yakın dahili telefondan 2222 nolu telefon aranır.
· İlgili kişi bulunduğu yeri söyleyerek Mavi Kod durumunu 3 kez tekrar eder.

Mavi kod müdahale ekibi:
· Mavi Kod müdahale ekibi çağrıdan sonra hemen ilgili yere acil müdahale çantasıyla beraber intikal etmeye çalışır.
· Mavi kod durumunda en kısa zamanda (maximum 3 dakika) olay yerine ulaşır.
· Hastaya ulaştığında mavi kod ekibi sorumlu hekimi doktoru liderliği devralır.
· Hastanın hemşiresi veya doktorundan hasta hakkında bilgi alır.
· Hasta için gerekli girişimde bulunur.
· Ekip lideri tarafından “Mavi Kod Bildirim Formu” doldurulur Kalite Yönetim Birimine teslim edilir.
· Mavi Kod gereksinimi olmayan durumlarda ya da gereksiz yere mavi kod sistemini devreye sokan kişi veya kişilere cezai işlem uygulanır.