Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Anasayfa / Kalite Yönetim

KALİTE YÖNETİM


Organ Bağış Birimi

Hastane organ nakil koordinatörü: Dr. Selen ASLAN
Beyin cerrahisi uzmanı: Dr. Canan ÇİÇEK
Nöroloji uzmanı: Dr. Mahmut ÖZTEN
Yoğun bakım hemşiresi: Seda BURAKÇİN
Organ bağış birimi sorumlusu: Büşra SARI ERTEK

· Organ Bağış Birimi Sorumlusunun (Organ Nakil Koordinatörü) görev, yetki ve sorumlulukları:
o Halkın ve sağlık personelinin eğitimi,
o Organ bağışı ile ilgili dökümanların (organ bağış kartı, broşür, anket vb.) hazırlanması,
o Konu ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak ve personeli eğitmek,
o Kendi bölgelerindeki hastaneler, yoğun bakım ve acil üniteler, beyin cerrahisi klinikleri ve çalışan görevliler ile temas,
o Potansiyel organ donörünün belirlenmesi,
o Beyin ölümü raporunun düzenlenmesi,
o Donör ailesi ile temas ve onların rızasının alınması,
o Gerekli durumlarda adli makamlarla temas,
o Donör multipl organ sistemlerinin ve geçmiş medikal hikayesinin değerlendirilmesi,
o Transplant yapacak merkez ile temasa geçmek,
o Zaman ayarlaması ve donör organının alıcı hastanesi transportunun koordinasyonu,
o Donör organının hızlı ve korunmuş transportunun temini,
o Ülke içindeki diğer transplantasyon merkezleri ile temas halinde olmak,
o Ambulans servisleri, helikopter ve uçak temini için özel ve resmi kurumlarla temas halinde olunması, polis ve askeri kuvvetlerden yararlanabilecek imkanların araştırılması,
o Bölgesel ve ülkedeki transplantasyon istatistiklerinin hazırlanması,
o Nakil sonrası hastalıkların poliklinik ve yatan hasta takiplerini ilgili bölümle birlikte yapmak,
o Hastaların hastanedeki sorunları ile ilgili sosyal destek vermek,
o Hastalara hastalıkları, olabilecek durumlar ve bu durumlarda yapacakları hakkında eğitim vermek,
o Organ bağışı kampanyaları düzenlemek,
o Organ bağışı konusunu gündemde tutmak için medya ile iletişim kurmak,
o Donörün transplantasyon sonrası işlemlerinde aileye destek ve yardımcı olmak, cenaze işlemlerini, yasal ve sosyal prosedürlerini organize etmek,

o Organ bağışı için başvuranlar organ bağışı için ayrılmış organ bağış odasına yönlendirilir. Yönlendirme için tüm personel bilgilendirilir.
o Bağışta bulunmak isteyen kişiler;
o Organ bağışı konusunda bilgilendirildikten sonra kimlik ve iletişim bilgileri ve kan grubu sorgulaması yapılır.
o Bağışta bulunacak kişiye 2 şahide ve şahit gösterilecek kişilerinde kimlik ve iletişim bilgilerine ihtiyaç olduğu bildirilir.
o www.bagis.saglik.gov.tr adresinden kurum bilgileri ile giriş yapılarak bağışçı bilgileri sisteme kaydedilir.
o Sistem T.C. kimlik no ile sorgulama yaparak kimlik bilgilerini doğrudan kaydedebilmektedir. Sorgu sonrası bilgiler kontrol edilir ve değişiklik varsa güncellenerek kayıt tamamlanır.
o Sistemden, kayıt sonrası alınan bağış rapor çıktısı bağışçı, iki şahit ve organ bağış birimi sorumlusu tarafından imzalandıktan sonra bilgisayara kaydedilir (tarayıcı-pdf veya fotoğraf-jpeg olarak) ve çıktı dosyalanır.
o Organ bağış senedi, sistem çalışmadığında manuel olarak bağışçı kaydı yapmak amacıyla kullanılır. Senet, İl Sağlık Müdürlüğünden imza karşılığı temin edilir ve organ bağışında bulunmak isteyen kişiler için 2 nüsha olarak, 2 şahit huzurunda eksiksiz olarak düzenlenir. Mesul Müdürlük tarafından onaylandıktan sonra bir nüsha İl Sağlık Müdürlüğü’ne iletilir. Diğer nüsha organ bağış biriminde dosyalanır. Ayrıca organ bağış kartı eksiksiz doldurulup, imzalandıktan sonra bağışta bulunan kişiye verilir.