Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Anasayfa / Kalite Yönetim

KALİTE YÖNETİM


Risk Değerlendirme Ekibi

· Risk Değerlendirmeleri Çalışan Güvenliği Komitesi ile Hasta Güvenliği Komitesi tarafından ayrı ayrı ve ya beraber gerçekleştirilir.
· Çalışan Güvenliği Komitesi; Başhekim Yardımcısı (Yönetim Sistemleri Temsilcisi), bir Müdür Yardımcısı, bir Başhemşire Yardımcısı, bir Uzman Hekim, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Güvenlik Amiri, bir Psikolog, bir Radyoloji Teknisyeni, Hasta Hakları Birim Sorumlusu, Eğitim Hemşiresi ve Kalite Yönetim Direktörü’ nden oluşur.
· Hasta Güvenliği Komitesi; Başhekim Yardımcısı (Yönetim Sistemleri Temsilcisi), bir Müdür Yardımcısı, bir Başhemşire Yardımcısı, bir Cerrahi Branş Uzmanı, bir Dahili Branş Uzmanı, bir Laboratuar Branş Uzmanı, bir Anestezi Branş Uzmanı, Bilgi İşlem Sorumlusu, bir Eczacı, Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Hasta Hakları Birim Sorumlusu, Eğitim Hemşiresi ve Kalite Yönetim Direktörü’ nden oluşur.
· Komiteler Risk değerlendirmelerini bölüm bazında yapmalıdır. Risk değerlendirmesi sırasında ilgili Bölüm Kalite Sorumluları da değerlendirmeye dâhil edilir. Ayrıca Komiteler bilgisine başvurmak için herhangi bir hastane personelini toplantılara davet edebilirler.
· Komiteler kendi alanlarına ait risk değerlendirme ve analizleri kapsamında; hastanede yapılan faaliyetleri belirler, yapılan faaliyetlerde oluşabilecek tehlikeleri tanımlar, mevcut tehlikelerin verebileceği zararları hesaplar, kimlerin ve nasıl zarar görebileceğinin tespiti yapar, risklere karşı alınan önlemlerin yeterliliği ile varlığı değerlendirir, elde edilen bulguların kaydını sağlar ve gerektiğinde düzeltici / önleyici faaliyetleri planlarlar.