Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Anasayfa / Kalite Yönetim

KALİTE YÖNETİM


Tesis Güvenliği Komitesi

Başhekim /Afet ve Acil Durum Yönetimi Sorumlusu: Dr. Mahmut ÖZTEN                                       

Başhemşire: Gülümser EYCE

Kalite Yönetim Direktörü: Feriha Sinem AKTÜRK

Güvenlik Amiri: Halil AYTEMİZ

Teknik Servis Sorumlusu: Aydın ÇORBACI

Tıbbi Cihaz Yönetimi Sorumlusu: Murat ŞENGÜNOĞLU

Bina turu uygulama ekibi:

 • Tıbbi ve idari hizmetler sorumlusu: Dr. Ersoy KUŞÇU
 • Hemşirelik hizmetleri sorumlusu: Gülümser EYCE
 • Kalite yönetim direktörü: Feriha Sinem AKTÜRK
 • Teknik servis sorumlusu: Aydın ÇORBACI

  

 • Bina turları uygulama ekibi ayda bir olmak üzere bina turları denetimi yapar.
 • Denetimin her ayın ilk Çarşambasında gerçekleştirilir.
 • Denetim tarihi ve saati ekibe iki gün önceden “İç İletişim Formu” ile bildirilir.
 • Bina turlarının kapsamında bina içinde bulunan tüm birimler vardır. Sırasıyla;
  • Yemekhane ve kafeterya
  • Klinikler
  • Doğumhane
  • Yenidoğan yoğun bakım ünitesi
  • Genel yoğun bakım ünitesi
  • Anjiografi ünitesi ve gözlem ünitesi
  • Koroner yoğun bakım ünitesi
  • KVC yoğun bakım ünitesi
  • Ameliyathane
  • Sterilizasyon ünitesi
  • Poliklinikler
  • Acil servis ünitesi
  • Radyoloji
  • Biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuarı
  • Eczane
  • Bahçe ve koridorlar
  • Çamaşırhane
  • Morg
 • Bina turu sırasında tespit edilen aksaklıklar “Bina Turları Kontrol ve İyileştirme Faaliyet Formu” na kaydedilir.
 • Tespit edilen sorunun türüne göre birim sorumlusu ile görüşülür. Sorunun sebebi öğrenilir ve kaydedilir.
 • Sorunlara yönelik “Düzeltici Önleyici Faaliyet Uygulama Prosedürü” ne uygun olarak düzeltici önleyici faaliyetler başlatılır.
  • Başlatılan düzeltici önleyici faaliyet “Düzeltici Önleyici Faaliyet Formu” na kaydedilir.
 • Bina turlarının tamamlanmasının ardından ekip değerlendirme toplantısı yapar ve toplantı “Toplantı ve Karar Tutanağı” ile kayıt altına alınır.