Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Anasayfa / Kalite Yönetim

KALİTE YÖNETİM


Transfüzyon Hizmetleri

KAN BAĞIŞÇISI MİKROBİYOLOJİK TEST POZİTİFLİĞİ BİLDİRİM FORMU
KAN VE KAN BİLEŞENLERİ KRİTİK STOK TAKİP FORMU
KAN BAĞIŞÇISI KAYIT FORMU
ACİL KAN VE KAN BİLEŞENİ İSTEK FORMU
KAN VE KAN BİLEŞENLERİ İSTEM FORMU
KAN VE KAN BİLEŞENİ TESLİM FORMU
İSTENMEYEN CİDDİ OLAY İÇİN HIZLI BİLDİRİM FORMU
ŞÜPHELENİLEN İSTENMEYEN CİDDİ ETKİLER İÇİN HIZLI BİLDİRİM FORMU
İSTENMEYEN CİDDİ OLAY İÇİN YILLIK BİLDİRİM FORMU
KAN TRANSFÜZYON MERKEZİNDE YAPILAN TESTLER LİSTESİ
KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ
KAN TRANSFÜZYONU AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ
KAN BAĞIŞÇISI BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ
KAN BAĞIŞLAYICI (DONÖR) SORGULAMA ve AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ
DONÖR SEÇİMİ, HAZIRLANMASI VE DONÖRDEN KAN ALMA TALİMATI
KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ KAN VE KAN BİLEŞENİ HAZIRLAMA VE ETİKETLEME TALİMATI
KAN TRANSFÜZYON MERKEZİNDE KAN VE KAN BİLEŞENLERİ, ÇALIŞMA NUMUNELERİ VE DOKÜMAN SAKLAMA TALİMATI
KAN TRANSFÜZYONU UYGULAMA TALİMATI
KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ TEST İŞLEYİŞ TALİMATI
KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ KAN İMHA KOMİSYONU İŞLEYİŞ TALİMATI
KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ İSTENMEYEN CİDDİ ETKİ ve OLAYLARIN KAYDEDİLMESİ ve RAPORLANMASI TALİMATI
MİKROBİYOLOJİ TARAMA TESTLERİNDE DOĞRULAMA TALİMATI
KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KRİTİK STOK SEVİYESİ TALİMATI
KAN BAĞIŞÇILARININ UYGUNLUK KRİTERLERİ
KAN BAĞIŞÇISI RED KRİTERLERİ
KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ KALİTE EL KİTABI
KAN İMHA KAYIT DEFTERİ
ACİL KAN VE KAN BİLEŞENLERİ HAZIRLANMASI İŞ AKIŞI
KAN TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞ AKIŞI