Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Sağlınız için Sevgiyle
Özenle Çalışıyoruz

Anasayfa / Kurumsal

KURUMSAL


Değerlerimiz & Hedeflerimiz

DEĞERLERİMİZ

·         Hasta haklarına saygı,

·         Tıbbi etik kurallara bağlılık,

·         Dürüstlük, güven,

·         Bilgi,

·         Araştırmacılık,

·         Yeniliklere açık olmak,

·         Özverili olmak,

·         Sorumluluk,

·         Duyarlılık,

·         Şeffaflık,

·         Katılımcılık,

·         Ekip ruhu.

 

HEDEFLERİMİZ:

·         Ortak hedef ve aidiyeti sağlamak,

·         Bütün hastaneyi kabul edilebilir bir fiziki düzeye getirebilmek,

·         Tıbbi donanım yönünü geliştirmek,

·         Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde bir standardizasyon oluşturmak,

·         Çalışanlarımızın mesleki veri tabanlarına ulaşmalarını sağlamak,

·         Eğitim salonlarının alt yapı ve donanımlarını geliştirmek,

·         Yoğun bakım alt yapı, donanım ve insan kaynaklarını güçlendirmek,

·         Hasta memnuniyeti oranını artırmak,

·         Çalışan memnuniyet oranını artırmak,

·         Kurum içi iletişim ağının güçlendirilmesi,

·         Yılda iki kez yönetim gözden geçirme toplantısı yapmak,

·         15 günde bir hastane bina turu yaparak durum belirlemek,

·         Tüm çalışanlarımıza hastanemizde yapılan çalışmalar ile ilgili yılda en az bir kez bilgilendirme toplantısı yapmak,

·         Duyuru panolarında yapılan çalışmalar ile ilgili bilgileri sunmak ve sürekli güncellemek,

·         Tüm blok girişlerine büyük ilan panolarının koymak,

·         Web sayfasının güncellemek.