444 6 462
facebook twitter youtube
Ziyaretçi Kabul Saatleri ve Kuralları
 

AMAÇ:

Hasta ziyaret sıklığı ve saatlerini ve ziyaretçi kabul kurallarını belirlemek.

 

SORUMLULAR:

Hasta yakınları, yoğun bakım çalışanları.

 

TALİMAT DETAYLARI:

• Hasta ziyaretleri günde iki kez 09:00 – 10:00 ve 15:00 – 16:00 saatleri arasında kabul edilmektedir.

• Ziyaret süreleri 3 dakika ile sınırlı tutulmaktadır.

• Ziyaretçiler yoğun bakım girişlerinde refakatçi gömleği ve galoş giymeli, maske ve bone takmalıdırlar.

• Yoğun bakım girişlerinde bulundurulan el dezenfektanları ile el hijyenlerini sağlamalıdırlar.

• Ziyaret sırasında hasta ve çevresi ile temas etmeleri uygun değildir.

• Ziyaret saatleri ve kabul kuralları hastanemiz web sayfasında belirtilir.

 
Refakatçinin Uyması Gereken Kurallar
 

AMAÇ:

Refakatçilerin uyması gereken kuralları belirlemek.

 

SORUMLULAR:

Hasta/yakınları, tüm hastane çalışanları.

 

TALİMAT DETAYLARI:

Hasta yanında refakat edecek olan hasta yakınının hastanın ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte olması istenir.

Tek kişilik odalarda refakatçi cinsiyeti ayrımı yapılmazken çoğul odalar için bayan hastalarda bayan, erkek hastalarda erkek refakatçi kabul edilmektedir.

Hasta odalarında hasta yanında refakat edecek olan hasta yakınının ihtiyaçlarını karşılayacak yeterlilikte yatak takımı mevcut olduğundan dışardan yatak takımı kabul edilmemektedir.

Refakatçi olarak bulunan hasta yakınına yemek servisi yapılmaktadır. Bu nedenle dışardan yemek getirmeleri kabul edilmemektedir.

Hastanemizde doktor vizit saatleri 08:00-09:00 ve 17:00:18-00 arasındadır. Bu saatler dışında doktorla görüşme poliklinik katında doktora ait poliklinik odasında yapılmalıdır.

Yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hastalar için refakatçi kabul edilmez. Ziyaret saatleri “Yoğun Bakım Üniteleri Ziyaret Saatleri ve Kuralları Talimatı”nda belirtilmiştir.

Refakatçi kurallarına uymayan, binaya, cihazlara, eşyalara kasti zarar veren, yapılan uyarıları dikkate almayan, diğer hastaların şikayet ve rahatsızlığına sebep olan hasta refakatçileri (hayati zorunluluk hariç) uzman doktor ve başhekim onayı ile kurumdan çıkarılabilirler.

Refakatçilerin uyması gereke kurallar hastanemiz web sayfasında belirtilir.