444 6 462
facebook twitter youtube

                                            Yön. Kur. B?k.                                        

                                     Doç. Dr. Ahmet TEK?N      

 

   Ba?hekim                                                                      Ba?hem?ire

Dr. Ersoy KU?CU                                                            Gülümser EYCE

 

 

 

Mali Mü?avir                                                              Muhasebe Müdürü

Mustafa TA?                                                                 Beyhan YILMAZ